Covid-19 – ensomhet, psykiske symptomer og subjektiv alder

Covid-19 – ensomhet, psykiske symptomer og subjektiv alder

Sosial distansering har vært hovedtiltaket for å beskytte sårbare eldre mot infeksjon med koronaviruset. Mange har vært bekymret for konsekvensene av ensomheten det fører med seg for de eldre, men alder er ikke bare et tall, viser en studie fra Israel.
29.06.2020