Coping and depression in older persons (Co-prode)

Coping and depression in older persons (Co-prode)

Depresjon blant eldre er hyppig forekommende og eldres mestringsevner er vist å være knyttet til prognose hos eldre med depresjon. Prosjektet skal føre til en PhD grad.
15.11.2012