– Vår rettesnor:

Brukernes verdighet og livskvalitet under koronakrisen

Brukernes verdighet og livskvalitet under koronakrisen

Koronasituasjonen er en utfordring for mange hjemmeboende personer med demens. Inaktivitet og bortfall av faste gjøremål har i følge flere pårørende bidratt til forverring av tilstanden. – Vi er klar over dette, og følger opp med besøk, individuelle tiltak og støttende samtaler, forteller Hamars kommunalsjef for helse og omsorg, Vigdis Galaaen.
18.05.2020