Datateknologi og internett for eldre

Forskning

Bruk av databehandling og internett kan fremme mentalt velvære hos eldre

Bruk av databehandling og internett kan fremme mentalt velvære hos eldre

Trening og opplæring i bruk av databehandling og internett kan bidra til mentalt velvære hos eldre gjennom å redusere ensomhet og depressive symptomer. Det kan også øke livskvalitet og tilfredshet med livet.