Avsluttet prosjekt

Boabathorientert behandling rettet mot aldrende mennesker med funksjonshemming