Avsluttet prosjekt

Aldring med multippel sklerose

Aldring med multippel sklerose

Målet med prosjektet var å etablere kunnskap om hvordan det er å oppleve aldring når en har levd lenge med multippel sklerose (MS).
07.03.2008