Trygg utskrivning fra sykehus

Trygg utskrivning fra sykehus

Trygg utskrivning fra sykehus til hjemmet er viktigere enn noen gang. Risiko for smitte og hyppige endringer i retningslinjene fra det offentlige kan føre til at eldre føler seg utrygge når de kommer hjem. En oppdatert beredskapsplan for den enkelte pasient kan være det som skal til for å skape trygghet.
19.03.2020