Skjerming fra smitte er ekstra viktig for de eldste og mest sårbare

Skjerming fra smitte er ekstra viktig for de eldste og mest sårbare

Disse gruppene er de som har høyest risiko for å bli alvorlig syke eller ikke overleve hvis de skulle bli smittet. De må derfor skjermes fra risiko for smitte så langt det lar seg gjøre.
19.03.2020