Hjemmeboende eldre og deres pårørende i koronaens tid

Hjemmeboende eldre og deres pårørende i koronaens tid

Eldre er spesielt utsatt for alvorlig sykdom av koronaviruset, særlig fordi mange av dem har flere sykdommer. Mange eldre bor alene, og er avhengig av hjelp og støtte fra kommunen og sine pårørende. Personer med demens kan også være særlig utsatt, fordi de kanskje ikke forstår og klarer å etterleve rådene og påbudene fra myndighetene. Disse faktorene kan påvirke hverandre negativt, slik at enkelte eldre blir særlig sårbare i denne situasjonen.
23.03.2020