Utviklingshemning og demens

Demens er en fellesbetegnelse på en langvarig og kronisk tilstand som skyldes sykdommer eller skader i hjernen. Risikoen for demens øker ved høy alder. På denne siden vil dere finne informasjon om demenssykdommer og utredning i forhold til personer med utviklingshemning.

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse på en langvarig og kronisk tilstand som skyldes sykdommer eller skader i hjernen. De første symptomene på demens kan være ulike fra person til person

Kjennetegn på sykdommen er blant annet hukommelsesvansker, og sviktende evne til å utføre kjente aktiviteter sammenlignet med tidligere. Risikoen for demens øker ved høy alder. Sykdommer, livsstil, årsaken til og graden av utviklingshemning kan påvirke hvordan demenssykdommen utvikler seg.

Les mer om demens her

Downs syndrom og demens

Personer med Downs syndrom har av genetiske årsaker økt risiko for å utvikle demens. Gode rutiner for å fange opp tidlige tegn på sykdommen er viktig for å kunne legge til rette for best mulig livskvalitet.

Hovedårsaken er trolig at genet som gir opphav til beta-amyloid protein sitter på kromosom 21. Ved Downs syndrom er det tre kopier av kromosom 21 i stedet for to, og de har derfor en økt produksjon av beta-amyloid som klumper seg sammen og danner plakk. Flere sykdomsprosesser i hjernen foregår samtidig og fører til at hjerneceller dør.

Den norske Downs syndrom- og demensstudien

Hovedmålet med studien er å tette kunnskapshull og bidra til økt kompetanse hos helse- og omsorgspersonell om demens blant personer med Downs syndrom og personer med en utviklingshemning

Utredning av demens

For personer med utviklingshemning generelt finnes det foreløpig ikke en standard prosedyre for utredning, diagnostisering og oppfølging ved mistanke om demens, verken i Norge eller internasjonalt

Ny og bedre kunnskap om utredning, diagnostisering og oppfølging av demens er viktig for å kunne gi best mulig pasientvurdering og behandling til hver enkelt person, og for å planlegge den kommunale omsorgstjenesten.

Demensutredning av personer med utviklingshemning – et foredrag holdt på Demensdagene 2021 av Frode Kibsgaard Larsen. Varighet 15 minutter.

Adaptiv demensscreening

Adaptiv demensscreening er et informantbasert verktøy som er utviklet for å oppdage demens ved Alzheimers sykdom hos voksne personer med Downs syndrom. Du kan finne skjemaet og veiledere her.

Les mer om kartlegging, utredning og diagnostisering av demens hos personer som har utviklingshemning

Tidlige tegn på demens

Fordi det ikke er mulig å si noe spesifikt om demens hos personer med utviklingshemning, annet enn hos personer som har Downs syndrom, anbefales det derfor å generelt være oppmerksom på endringer som kan være de første tegnene på demens

Tidlige tegn kan være:

 • Gradvis økende hukommelsesvansker
 • Går seg bort, eller mister orienteringsevnen
 • Problemer med balanse og gange
 • Svelgeproblemer
 • Tale- og språkvansker
 • Nye epileptiske anfall og søvnvansker
 • Forvirring og hallusinasjoner
 • Endret personlighet og utfordrende atferd
 • Depressive symptomer og følelsesmessige vansker
 • Nye vansker med praktiske ferdigheter
 • Inkontinens

Uavhengig av årsaken til demenssykdommen, forløper sykdommen gjennom ulike stadier. Fra den første vage mistanken, til større behov for omsorg og pleie.

Personsentrert omsorg, der den syke blant annet møtes med anerkjennelse og tillit, skal være gjennomgående i alle tiltak og i alle stadier av sykdommen. Les mer om personsentrert omsorg her

Kommunikasjon med personer med utviklingshemning og demens

Å kommunisere er et grunnleggende behov hos alle mennesker. På denne siden finner du informasjon og råd om kommunikasjon med personer som har utviklingshemning og utviklet demens

Demensretningslinjen og personer med utviklingshemning

Denne animasjonsfilmen om bruk av Nasjonal faglig retningslinje om demens er for deg som er tjenesteyter og som jobber med personer med utviklingshemning.

Nasjonal faglig retningslinje om demens gir deg en gjennomgang av det som er viktig å vite om demens i arbeidet med personer med utviklingshemning. Bruk av demensretningslinjen vil blant annet kunne bidra til kontinuitet i oppfølgingen, for å fange opp funksjonsendringer over tid, som igjen kan føre til at symptomer på demens kan bli oppdaget så tidlig som mulig.

Demensretningslinjen finner du på Helsedirektoratets nettsider