Personsentrert omsorg

Personsentrert omsorg er en omsorgsfilosofi. Omsorgen skal tilrettelegges slik at personens personlighet, vaner og grunnleggende psykologiske behov blir ivertatt.

Noen personer med utviklingshemning vil ved økende alder erfare alvorlig sykdom, som for eksempel demens. I slike tilfeller er det ekstra viktig med personsentrert omsorg som innebærer individuell oppfølging. Dette krever struktur og samhandling, og et tjenestested med personsentrert omsorg på dagsorden. 

Personsentrert omsorg er ikke en form for behandling, men et grunnleggende prinsipp. Det handler om å ta utgangspunkt i den enkelte person og utforme tiltak etter det. I praksis betyr det at to personer med utviklingshemning kan få veldig ulike former for oppfølging. Dels fordi at de har ulike interesser, vaner og omgivelser. 

VIPS praksismodell og Marthe Meo er to av flere arbeidsmetoder for å jobbe med personsentrert omsorg.

Ulike modeller som går inn under personsentret omsorg er beskrevet under fagområdet demens. Les mer om personsentrert omsorg her.