Mitt sykehuspass

Mitt sykehuspass er et hjelpemiddel for å samle viktig informasjon om personer med utviklingshemning ved sykehusinnleggelser.

I passet finnes informasjon som ikke finnes i pasientjournalen, men som er viktig for å kunne gi helhetlig pleie og omsorg til personer med kognitiv svikt. Det er beregnet på helsepersonell i sykehuset som ikke kjenner pasienten. Passet fungerer også som et  hjelpemiddel for pasienten i samhandling med helsepersonellet.

Det er en rask måte å finne nødvendig informasjon på, som personen med utviklingshemning kan ha vanskeligheter med å formidle selv. Informasjonen er gradert, og det viktigste kommer først i heftet; dette må dere vite om meg, dette er viktig for meg og hva jeg liker og ikke liker. Heftet bør ligge lett tilgjengelig på nattbordet til pasienten. Sykehuspasset skal fylles ut hjemme sammen med den som skal legges inn og tas med på sykehuset ved innleggelse. Det tas med hjem ved utskrivelse. Passet finnes i papir- og i elektronisk utgave. Den sistnevnte kan lagres på sikkert område i pasientjournalsystemer som benyttes.

Mitt sykehuspass (PDF)

Mitt sykehuspass elektronisk (PDF)

Kjernejournal

Alle innbyggere i Norge kan legge inn informasjon i sin kjernejournal på helsenorge.no. Det kan være opplysninger om nærmeste pårørende, om spesielle kommunikasjonsbehov eller om egen sykdomshistorikk. Det er egne retningslinjer for hvem som kan legge inn i kjernejournal for personer som har problemer med å registrere selv (fullmaktsordninger; se helsenorge.no for mer informasjon).

Frem til at helsepersonell på sykehus blir mer vant med å benytte kjernejournal for å innhente personlige opplysninger en selv har lagt inn, vil vi anbefale at dere benytter Mitt sykehuspass.

Mitt sykehuspass tilpasset pasienter innlagt med covid-19

Mitt sykehuspass – tilpasset pasienter innlagt med covid-19 sykdom (koronavirus) er en kortversjon med utvalgte temaer som er relevante for innleggelse på grunn av covid-19.

Les artikkel, og last ned tilpasset sykehuspass her