Alderspsykiatri

Eldre med psykiatriske problemer utgjør en økende del av behandlingsoppgavene for kommunal pleie- og omsorgstjenesten, og behovet for kompetanseheving på området er stort. I 2012 ble Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse også godkjent som kompetansetjeneste for alderspsykiatri. 

Siste foruminnlegg