Søkeresultater for klokketest - Aldring og helse
Sider

Utredning av demens

Kom tidlig i gang med utredning. Mange som tror de har symptomer på demens, nøler med å ta kontakt med lege. Men jo tidligere prosessen settes i…
Nyheter

Vurdering av kognitiv funksjon hos minoritetsetniske

Ifølge Nasjonal faglig retningslinje om demens (1) er «minoritetsbakgrunn i seg selv ikke et eget kriterium for utredning i…
Nyheter

Nye stimulusbøker til tester for kognitiv svikt og demens

Nå har det kommet to nye stimulusbøker som hører til testene Addenbrookes kognitive testbatteri og Klokkelesningstesten. Begge testene kan brukes…
Nyheter

Ny temakoffert om demens til kommunene

I disse dager får hukommelsesteam og koordinatorer i alle landets kommuner tilsendt en ny temakoffert med nytt og oppdatert veiledningsmateriell og…
Nyheter

Kvantitativt EEG som prognostisk verktøy for lett kognitiv svikt – NORD-MCI

Multisenterstudien (NORD-EEG prosjektet) ble utført på seks hukommelsesklinikker mellom 2011-2013 for å validere kvantitative EEG (qEEG) på…
Nyheter

Trening for personer med Alzheimer bedrer eksekutiv funksjon, men ikke andre kognitive funksjoner

Det er mye fokus på at trening er bra for helsen, som tiltak for å forebygge demens, men også for å bremse utviklingen av demens. En rekke…
Nyheter

Kognitiv aldring og demens ved schizofreni

Hovedbudskap Kognitiv svikt ved schizofreni er vanlig og er stabil gjennom livet hos de fleste med sykdommen.En liten andel opplever progredierende…
Nyheter

Stimulusbok, Norsk revidert klokkelesingstest

Forlaget aldring og helse Stimulusboka inneholder 12 stimulusark med tegninger av 12 klokker der pasienten skal angi nøyaktig klokkeslett. Boka er…