Prisbelønte bildebøker om kreft for personer med utviklingshemning gitt ut på ny - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Prisbelønte bildebøker om kreft for personer med utviklingshemning gitt ut på ny

10 år etter at de ble utgitt første gang er to prisbelønte bildebøker om kreft for voksne og eldre personer med utviklingshemning stadig like aktuelle. Nå er bøkene oppdatert med bedre bilder, og har tekst som er tilpasset dagens språk.

Stine Skorpen
Prosjektleder for reviderte bildebøker om kreft og utviklingshemning: Stine Skorpen.
Foto: Martin Lundsvoll

Bildebøkene gir en god og enkel innføring i undersøkelse og behandling av kreft både for kvinner og menn.

Vi følger en kvinne og en mann fra fastlege til behandling. Bildebøkene er tilrettelagt for mennesker som kan ha nytte av å lære om kreft, og gangen i et kreftforløp ved å se på bilder og lese enkel tekst med enkelt innhold, sier prosjektleder Stine Skorpen i Aldring og helse.

Bildebøkene har mange nye fotografier, og bildene viser realistiske og gjenkjennbare situasjoner en vil kunne møte som pasient.

– Bildebøkene kan benyttes som en forberedelse til undersøkelse og behandling eller for å bearbeide allerede opplevde hendelser. En kan også benytte de oppdaterte tekstforslagene, som er presentert på motsatt side av fotografiet, som hjelp til å forklare situasjonen, forklarer Skorpen.

I 2009 mottok prosjektet Utviklingshemning og kreft Extra-prisen for sitt utviklingsarbeid, som også omfattet bildebøkene. Skorpen mener fokuset på brukermedvirkning i alle ledd var avgjørende for et godt resultat.

– Extra-prisen medførte økt oppmerksomhet på at også voksne og eldre personer med utviklingshemning utvikler kreft, og at de som får sykdommen har behov for tilrettelagt informasjon. Tilbakemeldinger forteller at bøkene også er benyttet av fremmedspråklige, sier Skorpen.

Bøkene er trykket på kraftig papir, de er spiralisert og har plastlaminert omslag.