Hun vil ha oppmerksomheten rettet mot usynlig vold og overgrep mot eldre - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Hun vil ha oppmerksomheten rettet mot usynlig vold og overgrep mot eldre

Hun er den eneste i landet med doktorgrad i vold i nære relasjoner hos eldre. Forsker Astrid Sandmoe mener at det er behov for et verktøy som kan hjelpe helsepersonell til å oppdage eldre personer som utsettes for vold og overgrep.