Fagskoletilbudet for deg som vil ha mer kompetanse i arbeidet med voksne og eldre med utviklingshemning - Nasjonalt senter for aldring og helse

Fagskoletilbudet for deg som vil ha mer kompetanse i arbeidet med voksne og eldre med utviklingshemning

Ønsker du å gi bedre personsentrert omsorg og å målrette miljøbehandlingen? Mangler arbeidsplassen din ansatte med kompetanse på kompliserte temaer som for eksempel tvang og makt?

Kim Liland
Vil ha deg som fagskolestudent: Studieleder Kim Henrik Lilang.
Foto: Martin Lundsvoll

Søk på Fagskolen Aldring og helse her (samordna opptak)

– Da bør du vurdere Fagskolen Aldring og helse, der et nytt kull i Utviklingshemning, miljøarbied og aldring starter opp allerede til høsten, sier studieleder Kim Henrik Liland i Fagskolen aldring og helse.

Han har fulgt helsepersonell under videreutdanning i en årrekke, og vet hvor skoen trykker for dem som arbeider med voksne og eldre med utviklingshemning.

– Jeg har fått høre mange historier om aha-opplevelser fra helsepersonell som har tatt Fagskolen. De forteller at de har fått bedre verktøy i hverdagen, for å gjøre situasjonen bedre for folk med utviklingshemning. De får med seg en systematikk i valg og bruk av verktøy, som er tilpasset de ulike situasjonene som oppstår hver dag, sier Liland.

Gode eksempler

En av dem som har fått det bedre er Ole som er 65 år, og som har moderat utviklingshemning. Ole virket ofte utrygg, og han lurte gjerne på hvem som kom på vakt. Etter at den fagskoleutdannede innførte en dagtavle med bilder, virket Ole tryggere og kunne selv fortelle hvem som kom på vakt.

Line er 57 år, og har utviklingshemning. Line får ikke beveget seg så mye som hun ønsker fordi hun har dårlig balanse, sannsynligvis som følge av lite aktivitet under behandling for kreft. Av en uteksaminert fra Fagskolen ble det iverksatt tiltak med balanseøvelser. Resultatet er at Line nå beveger seg på egen hånd med rullator to til tre ganger om dagen.

– Dette er bare to av de mange gode eksemplene på at den praktiske kompetansen, som studentene får med seg fra Fagskolen, betyr noe i arbeidshverdagen. De får med seg en spisskompetanse om det å bli eldre med utviklingshemning. For eksempel så kan alderdommen starte for en person med Downs allerede i 35-40 årsalderen. De lærer også om hva som er spesielt med demens ved utviklingshemning. Slike ting er svært viktig å kunne i møtet med personer med utviklingshemning, sier Liland.