Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring - Nasjonalt senter for aldring og helse

Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring

Organisering og innhold

Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring er organisert som deltidsstudium over to år (tilsvarende ett år fulltid). Utdanningen er delt opp i emner med ulike temaer og studiekrav knyttet til disse.

Her kommer en kort sammenfatning fra Studieplanen

Emner og tema i Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring

Emne 1

Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfag (12 uker, 9 studiepoeng)

Emne 2

Utviklingshemning og aldring (12 uker, 9 studiepoeng)

Emne 3

Utviklingshemning og aldersrelaterte sykdommer (16 uker, 12 studiepoeng)

Emne 4

Miljøbehandling for eldre med utviklingshemning (18 uker, 12 studiepoeng)

Emne 5

Organisering, system og ledelse (7 uker, 6 studiepoeng)

Emne 6

Eksamen: Miljøbehandling i praksis (15 uker, 12 studiepoeng)

Arbeidsformer

 • Fellessamlinger (18 dager, fordelt over fire til seks ganger)
 • Læringsgrupper på nett
 • Webinar
 • Skriftlige og muntlige studiekrav
 • Oppgaver i praksis
 • Aktiv bruk av elektronisk klasserom (Canvas)
 • Videoforelesninger og filmer
 • Individuell oppfølging og veiledning
 • Studiebesøk

Studiekrav

 • praksisoppgaver
 • refleksjonsoppgaver
 • kartleggingsoppgaver
 • innlegg i diskusjonsforum

Studiekravene blir vurdert på bakgrunn av skriftlige innleveringer. Det å skrive oppgaver er derfor en stor og viktig del i studiet. Alle oppgaver skrives på PC og sendes inn elektronisk i klasserommet på nett. Du er derfor avhengig av å disponere egen PC eller Mac.

Oppfølging av studenter

Skolen legger stor vekt på personlig oppfølging av hver enkelt student. Studentene får derfor grundige tilbakemeldinger på innsendte oppgaver (studiekrav).

Studielederne kan enkelt kontaktes på epost, telefon eller meldinger, for råd og veiledning, oppmuntring og annen type hjelp ved behov.