Tilrettelagt tekst

Undersøkelse og behandling av kreft hos kvinner

Bildene og teksten forteller hva som kan skje på et sykehus når du skal undersøkes og få behandling for kreft.