Mobid-2

Smertekartleggingsverktøyet Modid-2 kan avdekke smerte basert på observasjoner i forhold til atferdsendring.

Man registrerer atferd og intensitet når pasienten blir mobilisert og gjennomfører fem øvelser. Dette er det eneste verktøyet i bruk i dag som systematisk går over hele kroppen, for å kartlegge lokalisasjon og intensitet.

  • Del 1 tar for seg smerter i muskel, skjelett og ledd. Brukes gjerne under morgenstellet.
  • Del 2 tar for seg smerter i hud, hode og indre organer. Tar for seg observasjoner gjort i løpet av vakten og en uke tilbake i tid.

Se Mobid-2 Skjema (pdf)

Vurdering av smerteuttrykk

Smertelyd
Ansiktsuttrykk
Avvergereaksjon

Vurdering av smerte

Observasjon 1
Observasjon 2
Observasjon 3
Observasjon 4
Observasjon 5
Full kartlegging av smerte med MOBID-2