Psykisk helse

Psykisk helse sier noe om våre følelser og evne til forholde oss til dem. Redusert psykisk helse kan føre til psykiske lidelser, også for personer med utviklingshemning.

Hvis den psykiske helsen er sterkt redusert over lengre tid slik at det går utover hverdagen din og hindrer en person i å leve et godt liv, kan man begynne å snakke om psykiske problemer eller vansker. Utfordringer med psykisk helse og utvikling av psykiske lidelser kan oppstå hos alle, også for personer med utviklingshemning og i alle aldersgrupper.

Forskning viser at personer med utviklingshemning er mer utsatt for å utvikle psykiske lidelser enn befolkningen forøvrig. Noen ganger kan utviklingshemningen i seg selv overskygge symptomer på psykiske lidelser. Utredning, behandling og oppfølging av psykiske lidelser hos personer med utviklingshemning kan også være ekstra krevende på grunn av utfordringer med kommunikasjon.

Det er viktig at tjenesteytere har kunnskap om ulike psykiske lidelser og symptomer. Ved å fange opp sykdom kan tjenestemottakerne får riktig helsehjelp, og tjenesteytere tilpasse kommunikasjon og samhandling. Det er nødvendig med tett samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten og pårørende.

Ved mistanke om psykisk lidelse skal personen først undersøkes av fastelegen sin, og eventuelt henvises til utredning i spesialisthelsetjenesten.

Ressurser for psykisk helse

Veiledning om utredning og behandling

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse kan gi veiledning om utredning og behandling av mennesker med utviklingshemning/autisme og samtidig psykisk lidelse.

Webinarer om utviklingshemming og psykisk helse