Aldring blant mennesker med utviklingshemning

Prosjektet er en longitudinell studie av aldring blant personer med utviklingshemning i Nes i Ringsaker kommune. Prosjektet startet opp i år 2000.