Validation of a brief Multicultural Cognitive Examination (MCE) for evaluation of dementia. - Nasjonalt senter for aldring og helse

Validation of a brief Multicultural Cognitive Examination (MCE) for evaluation of dementia.