Lettlest - Nasjonalt senter for aldring og helse

Lettlest

Faktalitteratur som har enkel tekst og enkelt innhold og er tilrettelagt for personer med utviklingshemning

Bøkene/heftene kan lastes ned og leses på skjerm eller skrives ut. Klikk på bildene for å laste ned boka.

Fra Helsenorge.no:

Lettlest informasjon om gode helse- og omsorgstjenester

Lettlestheftet er basert på den nasjonale veilederen og er for personer med utviklingshemning. Det er laget av Helsedirektoratet, Ridderne og rådgivningsgruppen i Bærum, samt innspill fra arbeidsgruppa som var med på utarbeidelse av veilederen.

Du finner heftet her

Eller fra Lettlest informasjon for deg med utviklingshemming – helsenorge.no

Fra Aldring og helse:

I denne boken kan du lese om hvordan kroppen din forandrer seg når du blir eldre.
I dette heftet kan du lese om demens. Demens er en sykdom i hjernen noen får når de blir eldre.
Dette heftet er skrevet for å hjelpe deg som nettopp har mistet én av dine nærmeste, eller en annen du er glad i.
Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel.
I dette heftet kan du lese om noe av det som skjer med deg når du blir eldre.
Bildene og teksten forteller hva som kan skje på et sykehus når du skal undersøkes og få behandling for kreft.
Bildene og teksten forteller hva som kan skje på et sykehus når du skal undersøkes og få behandling for kreft.
Bildene og teksten forteller om forberedelser til helsesjekk for personer med utviklingshemning