Utviklingshemning og kreft - Nasjonalt senter for aldring og helse

Utviklingshemning og kreft

Personer med utviklingshemning utvikler også kreft ved økende alder, men forekomst- og utvikling av sykdommen kan være ulik sammenlignet med befolkningen generelt. På denne siden vil dere finne mer informasjon og noen praktiske hjelpemidler.

Anettes erfaring med kreftsykdom og samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten i behandlingstiden (4 min).

Prosjektet Kreft og personer med utviklingshemning (2007-2008) resulterte i flere produkter. Her finner du bildebøker om kreft med enkel tekst og enkelt innhold tilrettelagt for personer med utviklingshemning. Du finner også en lærebok om kreft for tjenesteytere og annet helsepersonell. Læreboken er nå under revidering og det vil komme en ny utgave i 2022. Dere vil også finne en film om det å gå til mammografi for kvinner med utviklingshemning.

Webinar-rekke om kreft hos personer med utviklingshemning i 2021

Sammen med Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser har vi arrangert tre gratis webinar med ulike tema. Internasjonale og norske forelesere har bidratt med sine kunnskaper og erfaringer i feltet. Det har vært forelest om kreftforekomst, epidemiologi, genetikk , hvordan snakke om alvorlig sykdom og død, palliasjon, smerter i forhold til kreft. Webinaret den 4. mai var på norsk og omhandlet hva vi vet om kreft og personer med utviklingshemning i Norge og hva vi har av hjelpemidler/informasjonsmateriell på norsk som er tilrettelagt for personer med utviklinghemnning. Det omhandlet også hvordan tilrettelegge for lindrende behandling på best mulig måte for voksne og eldre personer med utviklingshemming.

Om kort tid vil det komme en link hvor dere som ikke fikk deltatt kan se forelesningene som er lagt ut på Frambu sin hjemmeside .

Bøker

Kreft hos voksne og eldre personer med utviklingshemning (åpner bokhandel)

Kvinne- undersøkelse og behandling av kreft (åpner bokhandel)

Mann- undersøkelse og behandling av kreft (åpner bokhandel)

Mammografiundersøkelse – film

Filmen viser i detalj hvordan en mammografiundersøkelse foregår. Målgruppen for filmen er kvinner med utviklingshemning og deres tjenesteytere eller nærpersoner som skal følge til mammografi. Filmen er ment å kunne sees før en mammografiundersøkelse for å forberede kvinnene på hva som vil skje ved undersøkelsen. Filmen vil også kunne brukes av kvinner som trenger en mer visuell gjennomgang av hva en mammografi undersøkelse er. 

I 2009 vant Kreftforeningen sammen med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse ved prosjektleder Stine Skorpen, årets Extra-pris. Prisen deles ut fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og vinnerprosjektet var Utviklingshemning og kreft. I det prosjektet ble det produsert 3 bøker Kvinne- undersøkelse og behandling av kreft, Mann- undersøkelse og behandling av kreft og Kreft hos voksne og eldre personer med utviklingshemming. Filmen er produsert med midler fra Extra-prisen og kreftforeningen. 

Third symposium: Reducing Inequalities in Cancer and Cancer Screening in People with Intellectual Disabilities 
Edinburgh, 13-15th June 2022

To med downs syndrom på sykkeltur. Foto

Aim

To bring together a range of researchers, health and social care practitioners, carers and people with intellectual disabilities to share learning about the cancer and cancer screening across the world

This symposium is aimed at addressing challenges, barriers and solutions to reduce cancer and cancer screening inequalities

On-line Conference

Edinburgh Napier University in collaboration with colleagues in Health and Social Care welcome you to the third symposium. We have been supported by our international partners in France, Netherland and Norway

We will be show casing the current research being undertaken to develop understanding of and reduce the inequalities experience in cancer and cancer screening for people with intellectual disabilities and those who support them, as well as resources people within the field of cancer and cancer screening have been developing

The sessions we have planned are not only to share understanding and knowledge but also to explore what we have learned, what we can develop and what we can introduce to our research and practice.   We want you to share your experiences and most importantly help maintain momentum in this important area.

Themes and interim contact details

Conference themes:  -Medical and genetic aspects of cancer in people with intellectual disability (areas including site specific cancers e.g  brain tumours, )

Supporting people with intellectual disability through the cancer journey (areas include bereavement, communication, therapy)

Cancer screening  -Service user and supporter perspectives on cancer care and screening

Administration: Call for abstracts and poster anticipated:  15th July 2021: closes 1st October 2021     Decisions sent out: mid-January 2022

Interim contact details for further information: d.willis2@napier.ac.uk