Helsefremmede arbeid - Nasjonalt senter for aldring og helse

Helsefremmede arbeid

Helsefremmende arbeid handler om å gi mennesker sterkere kontroll over forhold som påvirker egen helse og livskvalitet, og det forutsetter fokus både på individuelle og samfunnsmessige forhold.

Helsefremmende arbeid skiller seg litt fra helseforebyggende arbeid som tar sikte på å utvikle tiltak som kan føre til en reduksjon i sykdommer, skader, sosiale problemer, dødelighet og risikofaktorer. På denne siden vil dere finne forslag på på både helsefremmende og forbyggende tiltak.

Folkehelsearbeid i kommunene

Folkehelsearbeid inngår i helsefremmende arbeid, og med folkehelsearbeid menes samfunnets samlede  innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse.

Nettsiden Forebygging.no har laget en oversikt over alle landets fylker i forhold til satsingen Program for folkehelsearbeid i kommunene (2017-2027).

Her kan dere enkelt finne oversikt over planer i egen kommune ved å klikke på bilde av deres fylkesvåpen. 

Sosial ulikhet i helse

Sosial ulikhet er en helseutfordring i Norge viser tall fra Folkehelseinstituttet. Faktorer som utdanning, inntekt og området vi bor i er med å påvirke helsen vår. Personer med utviklingshemning har utfordringer i forhold til sosial ulikhet i samfunnet.

På denne siden vil vi lenke til arbeid som gjøres for å minske denne soiale ulikheten i helse i forhold til voksne og eldre personer med utviklingshemning.

Publikasjoner

Retten til et helsefremmende kosthold for personer med utviklingshemning