Smertekartlegging blant voksne og eldre med utviklingshemning har økt aktualitet med covid-19 - Aldring og helse

Smertekartlegging blant voksne og eldre med utviklingshemning har økt aktualitet med covid-19

Mange ulike symptomer kan være tegn på covid-19, blant annet magesmerter. Personer med utviklingshemning kan ha vansker for å kommunisere smerter og be om hjelp for disse.

Tegn og signaler på smerte blant pasienter med demens eller personer med utviklingshemning kan også være tvetydige og vanskelige å tolke for helsepersonell. Smertekartleggingsverktøyet MOBID-2 er beregnet på personer med demens, og er ett av få smertekartleggingsskjemaer som baserer seg på observasjon og berøring, og ikke på muntlig eller skriftlig tilbakemelding fra personen selv. I Nedre Eiker kommune er MOBID-2 prøvd ut i mindre skala blant personer med utviklingshemning. Evalueringen blant tjenesteyterne tyder på at MOBID-2 kan være et godt verktøy for å avdekke smerte også blant personer med utviklingshemning. Imidlertid bør det gjøres noen tilpasninger, blant annet i fremgangsmåten. Evalueringen ble gjennomført av Nedre Eiker kommune i samarbeid med Stine Skorpen ved Aldring og helse. Den er publisert i siste nummer av Sykepleien (tidl. publisert i Kreftsykepleien).

Les mer om evalueringen av smertekartleggingsverktøyet i Sykepleien på nett

Opplæringsfilmer om smerte og hvordan bruke smertekartleggingsskjemaet MOBID-2

Aldring og helse har sammen med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (Hedmark) og førsteamanuensis Reidun K. Sandvik ved Høgskolen på Vestlandet utviklet filmmateriell om smerter og smertekartlegging gjennom bruk av MOBID-2.

Se opplæringsfilmene her