Ønsker du videreutdanning i aldring og utviklingshemning? - Aldring og helse

Ønsker du videreutdanning i aldring og utviklingshemning?

Nå kan du som har en bachelorutdanning innen helsefag, i tillegg til deg som er helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider og aktivitør, ta en videreutdanning i aldring og utviklingshemning.

Aud Johannessen
Tilbyr ny utdanning innen aldring og utviklingshemning: Aud Johannessen.
Foto: Martin Lundsvoll

Fra høsten av vil Universitetet i Sørøst-Norge (USN) tilby en ny videreutdanning på masternivå, som kommer i tillegg til dagens eksisterende tilbud fra Fagskolen aldring og helse.

– Dette betyr at videreutdanningstilbudet for dem som yter tjenester til eldre personer med utviklingshemning styrkes kraftig, sier Aud Johannessen fra USN.

– Det er på grunn av et samarbeid mellom Aldring og helse, Stiftelsen SIGNO og Universitetet i Sørøst-Norge at det fra høsten 2019 også vil være mulig for høyskoleutdannende å ta videreutdanning innenfor dette fagfeltet. Det gir en uttelling med 30 studiepoeng på masternivå, sier Johannessen.

Personer med utviklingshemning lever lengre enn før og det blir dermed flere eldre med en utviklingshemning.

– Det er en ny utvikling som fører med seg mange utfordringer både for den som yter tjenester til personene med utviklingshemning selv og deres familier, sier rektor ved Fagskolen aldring og helse, Signe Baksaas Gjelstad.

– Mange med utviklingshemning opplever en aldringsprosess som forløper annerledes og en prosess som starter tidligere enn det vi normalt ser i befolkningen, fortsetter Gjelstad.

I 2016 ble det gjennomført landsomfattende tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming som konkluderte med at det ikke er gode nok tjenester til denne gruppen.

– Det er grunn til å tro at dette også gjelder overfor de aldrende personene med utviklingshemming. Derfor begynte Aldring og helse med et fagskoletilbud allerede i 2013, avslutter Gjelstad.

Mer om utdanningsmulighetene innen aldring og utviklingshemning

Universitetet i Sørøst-Norge, studiested campus Vestfold (Bakkenteigen) tilbyr videreutdanning i aldring og utviklingshemning, 30 studiepoeng. Studiet er samlingsbasert med 7 samlinger over ett år. Opptakskrav er bachelor i helsefag og minimum ett års klinisk praksis.


Studiet inneholder følgende temaer:

 • Utviklingshemning i et samfunns- og livsløpsperspektiv
 • Somatiske aldringsprosesser
 • Hjernens funksjon i et livsløp
 • Sosiale utfordringer i aldringsprosessen
 • Psykisk helse og eldre med utviklingshemning
 • Somatiske sykdommer / Hjerneorganiske- / nevrologiske lidelser
 • Den geriatriske pasienten
 • Farmakologi, Polyfarmasi
 • Smerter
 • Ernæring
 • Tannhelse
 • Juridiske og etiske utfordringer

Studiet avsluttes med en fem timers skoleeksamen.

Les om studiet og søk opptak her

Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse tilbyr fagskoleutdanning for helsepersonell med bestått/godkjent videregående opplæring innen helse- og oppvekstfag, som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider og aktivitør. Utdanningen er nettbasert med en ukesamling pr semester. Den gjennomføres på deltid og går over to år og gir uttelling på 60 studiepoeng for utdanning på høyere yrkesfaglig nivå. Studiet har fem emner og avsluttes med hjemmeeksamen.

 • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfag
 • Emne 2: Utviklingshemning og aldring
 • Emne 3: Utviklingshemning og aldersrelaterte sykdommer
 • Emne 4: Miljøbehandling for eldre med utviklingshemning
 • Emne 5: Organisering, system og ledelse
 • Emne 6: Fordypningsarbeid/eksamen

Er dette noe du vil lære mer om? Da søker du om studieplass her