Kommunikasjon

Nasjonalt senter for aldring og helse er i en spennende utvikling, og kommunikasjon er en helt sentral del av vår virksomhet. Vi er opptatt av å holde et høyt kommunikasjonsfaglig nivå, og tar i bruk et bredt spekter av virkemidler i mange kanaler. 

Vi jobber mye gjennom egne kanaler, men også gjennom samarbeidspartnere, betalte medier (annonsering) og PR. Kommunikasjonen vår er tilpasset et bredt spekter av målgrupper, og vi er opptatt av universell utforming og klarspråk.  

Vi formidler ny kunnskap gjennom vår nettsider og sosiale medier. Vi lager podkaster og opplysningsfilmer, og er hyppig til stede i media. Våre medarbeidere tar imot henvendelser på telefon og mail. De reiser ut og gir råd og veiledning til kommuner og andre aktuelle, for eksempel ved oppstart av nye tilbud til pasienter innenfor våre fagområder. De deltar på lokale møter og arrangementer, både på fylkes- og kommunenivå. 

Nett, sosiale medier, media og annen formidling 2022

1.321.227
Nettsidevisninger

1.700.000
Facebook videovisninger

8700
Nyhetsbrev
abonnenter

Aldring og helse drifter en rekke nettsteder som en del av vår drift eller på oppdrag fra f.eks. helsedirektoratet.  Vår hovedside www.aldringoghelse.no har stabil og jevnt økende trafikk. For året 2022 har vi 454.634 brukere og 1.321.227 visninger.  

Sosiale medier er en viktig kilde til trafikk til hovedsiden vår men den er i seg selv også en viktig kanal for å nå frem til våre målgrupper.  Her har vi også stor vekst.  På Facebook hadde vi ved  utgangen av 2022 34.036 følgere.  Antallet videovisningsminutter (min 3 sek.) på Facebook havnet på 1.700.000, en økning på 122 % mot fjoråret. Antall følgere på Instagram økte med 12% til 3377 følgere.  

Nettsidevisninger 2018-2022
Nettsideøkter / sesjoner 2018-2022
Følgere Instagram 2018-2022
Facebook videovisninger 2018-2022
Facebook følgere 2018-2022

Aldring og helse sender jevnlig ut nyhetsbrev til dem som ønsker. Ved utgangen av 2022 var det 8700 abonnenter til våre nyhetsbrev.  

Aldring og helse ble omtalt eller nevnt i totalt 554 medioppslag i redaksjonelle medier i perioden. Dette er en økning på 29% fra forrige periode.  

VG var det enkelt mediet som publiserte flest oppslag etterfulgt av VG Pluss. Totalt ble Nasjonalt senter for aldring og helse nevnt eller omtalt i så mange som 249 ulike medier.  

Den klart største kilden til omtale er sosiale medier med Facebook i spissen. Totalt var det 313 publiserte innlegg i sosiale medier.   

Totalt i redaksjonelle og sosiale medier er vi omtalt 868 eksterne artikler i 2022. 

Aldring og helse ble omtalt i 868 eksterne artikler i 2022. 

Forskningssjef Geir Selbæk er fast gjest i P1+ med informasjon om eldrehelse og demens.  Geir Selbæk ble omtalt i 148 medieoppslag i redaksjonelle medier i 2022. Flere av våre forskere har deltatt i NRK Dagsrevyen og i andre nyhetsprogrammer.  

Bibliotek og forlag

Biblioteket er en nasjonal tjeneste for alle, og alle kan låne fra vår samling. Biblioteket er en del av fjernlånssamarbeidet mellom bibliotekene.

Forlaget utgir lærebøker, temabøker, fagrapporter og undervisningmateriell tilknyttet våre fagområder. Forlaget produserer i tillegg til litteratur, også film og lydbøker.