Noen glimt fra 2022

I vårt 25. år fikk vi nytt navn, og nytt og bredere mandat. Her finner du noen glimt fra alt det spennende vi gjorde i jubileumsåret. Spesielt verdt å nevne er at vår fremragende forsker, Knut Engedal, ble utnevnt til Kommandør av St. Olavs orden, og at Huskeprisen vår gikk til frivilligheten ved Stange helse- og omsorgssenter.

Reprotasjevideo fra arrangementet hvor Knut Engedal fikk St. Olavs orden.

Knut Engedal utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden

Engedal mottok utmerkelsen for sin fremragende innsats for alderspsykiatrien og demensfeltet.

Film: Lars Bull

Huskeprisen 2022 til frivilligheten på Stange

I Frivillighetens år får frivilligheten ved Stange helse- og omsorgssenter Huskeprisen. Vi gratulerer!

Eldre danser aerobic. Foto.
Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll.

Jubilerer med nytt mandat som 25-åring

Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse er blitt til Nasjonalt senter for aldring og helse i 2022.

Fysisk helse er en av de nye satsingene. Aldring og helse tar dermed steget videre mot en bredere og mer helhetlig tilnærming til fagfeltet aldring og eldrehelse.

Foto: Lars Bull

Film om demens og samspill på tre samiske språk

87-årige Inga Anna Karlsen fra Tysfjord medvirker i filmen Demens og samspill. Den foreligger nå med fortellerstemme og undertekster på tre samiske språk, samt med norsk tekst.

Introfilm om E-læringene

Hva er demens og hvordan kan vi forstå, forebygge og behandle endringer i atferd og psykiske symptomer?

Det første av tre e-læringskurs om demens er nå klart til bruk. E-læringen vil gi deg kunnskap om demenssymptomer, utfordrende adferd, personsentrert omsorg og miljøbehandling.

En gruppe eldre mennesker sitter ved et bord. Foto.
Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll.

Kommunene må ta hensyn til forsørgeransvar

– Kommunene bør være oppmerksomme på sykehjemsbeboere med forsørgeransvar for mindreårige barn, og huske at de kan gi skjønnsmessig fradrag i egenandelen, skriver jurist Oda Vestby Hansen og forsker Kariann Krohne i en kronikk i Kommunal rapport.

Person med psykisk utviklingshemning sitter og ser lei seg ut. Foto
Illustrasjonsfoto

Nye temasider om kreft og utviklingshemning 

Aldring og helse har utviklet hele 14 nye ulike temasider om kreft og utviklingshemning med temaark, som kan lastes ned fra nettsiden. 

Ter ansatte i helse- og omsorg har møte. Foto
Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll.

Slik kan kommunene forbedre helse- og omsorgstjenestene til personer med demens

Opplevde økt samarbeid mellom leger, sykepleiere og pårørende og mer effektive behandlings- og omsorgstiltak, viser en studie fra Aldring og helse.

Kvinne med blindestokk. Foto
Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll

Unge voksne med nedsatt funksjonsevne risikerer kortere levetid

Nedsatt funksjonsevne blant unge voksne gir økt risiko for å dø tidligere enn andre i samme alder. Risikoen var størst for dem som hadde alvorlig nedsatt bevegelighet eller alvorlige psykiske problemer. Dette viser resultatene fra en ny stor norsk studie fra Aldring og helse av 30 000 personer, som er fulgt i over 35 år.

Aldring og utviklingshemning i et psykologisk perspektiv. Grafisk element
Aldring og utviklingshemning i et psykologisk perspektiv. Grafisk element

Lanserer ny og nødvendig e-læring om aldring, eldrehelse og utviklingshemning

Det er et stort behov for å styrke basiskompetansen om aldring og eldrehelse hos personer med utviklingshemning. – Tjenesteytere, pårørende og andre interesserte kan nå få nødvendig basiskunnskap ved å gjennomføre et nytt og inspirerende e-læringskurs, oppfordrer redaktør for e-læringen, Lene Kristiansen i Aldring og helse.

Eldre mann får målt blodtrykk av helsepersonell. Foto
Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll.

Personer med demens får lavere blodtrykk når sykdommen har inntruffet

Høyt blodtrykk tidlig i livet økte risikoen for å få demens, men når demenssykdommen inntraff så viste blodtrykket seg å gå ned. Det kommer fram i en ny studie fra Aldring og helse.

Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll.

Ny utdanningsmodul fra Fagskolen Aldring og helse: Hverdagsmestring for eldre personer med depresjon 

Depresjon er den vanligste psykiske sykdommen hos eldre. Selvhjelpstiltak, fysisk aktivitet og sosial aktivitet kan hjelpe, men først må depresjonen oppdages. Den nye utdanningsmodulen for helsefagarbeidere vil gi kunnskap som de kan bruke i møte med eldre personer med depresjon og deres pårørende. 

Grafisk element.
Skjermbilde fra film om lederhefter ABC om demens eller utviklingshemning.

Nytt lederhefte for deg som jobber med demens eller utviklingshemning

Nytt og nyttig lederhefte for deg som enten er leder i demensomsorgen, eller leder i virksomheter som gir tjenester til personer med utviklingshemning. Heftene gir deg innsikt i temaer som lovkrav i tjenesten, kompetanseledelse og mangfoldsledelse.