– Må ikke glemme personer med utviklingshemning - Aldring og helse

– Må ikke glemme personer med utviklingshemning

Eldrereformen Leve hele livet ble lansert i mai i år, og skal bidra til flere gode leveår. – Reformen gjelder også for personer med utviklingshemning, minner studieleder ved Fagskolen aldring og helse oss om.