Kunnskap om demens - Nasjonalt senter for aldring og helse

Kunnskap om demens

Aldring og helse lanserer i disse dager en ny app om demens. – Det har lenge vært etterspurt en norsk app som kan gi informasjon om sykdommen, sier daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse.

Kunnskap om demens-app skjermbilde

Ny app om demens.
Aldring og helse

– Denne appen er laget for deg som arbeider med personer med demens, og som daglig er i kontakt med eldre mennesker, fortsetter hun.

– Den vil være et nyttig redskap for pårørende.

Gjennom å bruke appen kan man lære om observasjon av symptomer på demens. Man kan også få tips om hvordan man best mulig kan gi pleie og omsorg.

– Appen tar opp viktige temaer som vekttap og appetitt, spisevaner, væskemangel og medisiner, sier Kristiansen.

Det er en norsk versjon av en app fra det danske Nationalt videnscenter for demens og Region Hovedstaden. Innholdet er kvalitetssikret av fagfolk i Nasjonalt senter for aldring og helse, men det er gjort noen forenklinger slik at det skal være tilgjengelig for flest mulig.

– Den danske appen har vist seg svært populær både ute i kommunene og blant privatpersoner, og nå ønsker vi at norske omsorgsarbeidere og pårørende skal få oppleve hvor nyttig den kan være, sier Kristiansen.

Appen inneholder et oppslagsverk med forklaring av demensfaglige begreper. Man kan slå opp termer og faguttrykk. Det er også en quiz der man kan teste sine kunnskaper om symptomer hos personer med demens.

Kari Midtbø Kristiansen

– Det har lenge vært etterspurt en norsk app som kan gi informasjon om sykdommen, sier Kari Midtbø Kristiansen.
Foto: Martin Lundsvoll

– Det er gode råd til demensomsorgen. Her kan man få tips til hvordan man kan forbedre samarbeidet med personen med demens, pårørende og andre i demensomsorgen, sier Kristiansen.

Appen kan brukes både som en forberedelse til samvær og besøk til personer med demens, og til generell kompetanseutvikling av pleiepersonell i demensomsorgen.

– Vi er glade for å kunne presentere denne norske appen om demens, og håper den blir godt mottatt, avslutter Kristiansen.

“Kunnskap om demens” kan hentes til iPhone og iPad fra Appstore og til Android-telefoner fra Google Play. Appen er gratis.

Appen virker også når du er offline. Når den først er installert, så kreves det ikke tilgang til internett.

Last ned: