Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

AdobeStock_247814237.jpeg

Kompetansehevende tiltak

Aldring og helse samler her en oversikt over aktuelle tiltak som kan bidra til kompetanseheving hos helsepersonell og andre som yter helse- og omsorgstjenester til eldre i forbindelse med koronaviruset.

Skjermbilde 2020-03-27 kl. 13.12.20.png

Dette må jeg kunne – for vikarer og ufaglærte

En kort og intensiv opplæringsmodell som er utviklet for å kunne være en del av kommunenes opplæringstilbud til nyansatte, vikarer, støttekontakter og andre med kortere ansettelsesforhold uten helse- eller sosialfaglig utdanning. Det ene heftet er tiltenkt ansatte i helse- og omsorgstjenesten, mens det neste er for tjenesteyting til personer med utviklingshemming.
Dette må jeg kunne: Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid (gratis pdf til nedlasting) og presentasjoner (ppt) (ppt)
Dette må jeg kunne: Gode tjenester til personer med utviklingshemming (gratis pdf til nedlasting) og presentasjonertil denne (ppt)

Dette må jeg kunne – for vikarer og ufaglærte

En kort og intensiv opplæringsmodell som er utviklet for å kunne være en del av kommunenes opplæringstilbud til nyansatte, vikarer, støttekontakter og andre med kortere ansettelsesforhold uten helse- eller sosialfaglig utdanning. Det ene heftet er tiltenkt ansatte i helse- og omsorgstjenesten, mens det neste er for tjenesteyting til personer med utviklingshemming.
Dette må jeg kunne: Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid (gratis pdf til nedlasting) og presentasjoner (ppt) (ppt)
Dette må jeg kunne: Gode tjenester til personer med utviklingshemming (gratis pdf til nedlasting) og presentasjonertil denne (ppt)

Skjermbilde 2020-03-27 kl. 13.12.57.png

E-læring: Basale smittevernrutiner

Basale smittevernrutiner er en forutsetning for et effektivt smittevern. Kompetansebroens kurs er basert på at hud, slimhinner, kroppsvæsker og felles kontaktpunkter kan inneholde eller være kontaminert med smittestoffer.
E-læring: Basale smittevernrutiner

E-læring: Basale smittevernrutiner

Basale smittevernrutiner er en forutsetning for et effektivt smittevern. Kompetansebroens kurs er basert på at hud, slimhinner, kroppsvæsker og felles kontaktpunkter kan inneholde eller være kontaminert med smittestoffer.
E-læring: Basale smittevernrutiner

Personsentrert omsorg og miljøbehandling

For personer med demens kan det være krevende å forholde seg til den pågående koronaepidemien. Verden kan oppleves fremmed, de kan ha utfordringer med å forstå og forholde seg til informasjon som blir gitt, og besøksforbudet i sykehjem gjør at viktige nærpersoner ikke lenger kommer på besøk. Dette kan føre til økte atferdsmessige og psykiske symptomer. Det er mer enn noen gang viktig med kunnskap om personsentrert omsorg og miljøbehandling. Her er snarveier til økt kompetanse:

right-arrow-icon.svg
Om personsentrerte omsorg

Personsentrert omsorg er en omsorgsfilosofi som handler om å ta hensyn til hvordan en person opplever sin situasjon og verden rundt seg. Omsorgen skal tilrettelegges slik at personens perspektiv på situasjonen blir ivaretatt.

Les mer om personsentrert omsorg

right-arrow-icon.svg
Miljøbehandling

Miljøbehandling er behandling og oppfølging uten bruk av medisiner. For personer med demens handler dette om å legge til rette for at de fortsatt kan bruke ressursene sine og leve aktive liv. Miljøbehandling kan også bidra til å forebygge symptomer ved demens.

Les mer om miljøbehandling

right-arrow-icon.svg
Demenssykdommene

Demens er et samlebegrep på flere kroniske sykdommer som rammer hjernen.

Les mer om demenssykdommene

right-arrow-icon.svg
Strukturert miljøbehandling i demensomsorgen

Personsentrert omsorg - fra teori til praksis

Forelesning ved Irene Mari Røen, phd, leder ved USHT, Hedmark

Skjermbilde 2020-03-20 kl. 13.56.08.png

Kurs i smittevern

Vil du lære mer om smittevern? OsloMet har utviklet dette e-læringskurset om håndhygiene og smittevernrutiner. Kurset består av filmsnutter, e-læringskurs og en kunnskapstest.

Ta kurs om smittevern ved OsloMet

Kurs i smittevern

Vil du lære mer om smittevern? OsloMet har utviklet dette e-læringskurset om håndhygiene og smittevernrutiner. Kurset består av filmsnutter, e-læringskurs og en kunnskapstest.

Ta kurs om smittevern ved OsloMet

Skjermbilde 2020-03-23 kl. 07.27.36.png

Lett tilgjengelig kunnskap om demens

Kunnskap er nødvendig for den som under koronautbruddet skal ha omsorg for personer med demens. Ved å bruke Aldring og helses app Kunnskap om demens kan man lære mere om demens. Man kan også få tips om hvordan man best mulig kan gi pleie og omsorg. Vi gjør oppmerksom på at appen til Android-telefoner dessverre ikke fungerer optimalt.

Last ned appen – Kunnskap om demens til iPhone
Last ned appen –Kunnskap om demens til Android

Lett tilgjengelig kunnskap om demens

Kunnskap er nødvendig for den som under koronautbruddet skal ha omsorg for personer med demens. Ved å bruke Aldring og helses app Kunnskap om demens kan man lære mere om demens. Man kan også få tips om hvordan man best mulig kan gi pleie og omsorg. Vi gjør oppmerksom på at appen til Android-telefoner dessverre ikke fungerer optimalt.

Last ned appen – Kunnskap om demens til iPhone
Last ned appen –Kunnskap om demens til Android

Anbefalt e-læring om lindrende behandling

Aldring og helses e-læring om palliasjon og demens består av tre moduler. Deltakerne får gjennom disse grunnleggende kunnskap om palliativ behandling, omsorg og pleie av personer med demens.

right-arrow-icon.svg
Palliasjon og demens for sykepleiere, helsefagarbeidere og ufaglærte

Velkommen til e-læringskurs om lindrende behandling av personer med demens

Styrk din kompetanse om lindrende behandling av personer med demens.

Palliasjon og demens for sykepleiere og helsefagarbeidere

right-arrow-icon.svg
Palliasjon og demens - for leger i kommunehelsetjenesten

E-læringskurs i palliasjon og demens

Styrk din kompetanse om lindrende behandling av personer med demens.

kiste.jpeg

Oppdatert om håndtering av døde med COVID-19

Oppdatert informasjon om hvordan helsepersonell skal opptre, og hva slags utstyr de skal bruke ved egen håndtering og visning av døde.

Håndtering av døde med COVID-19

Oppdatert om håndtering av døde med COVID-19

Oppdatert informasjon om hvordan helsepersonell skal opptre, og hva slags utstyr de skal bruke ved egen håndtering og visning av døde.

Håndtering av døde med COVID-19

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn