Influensavaksine og korona - Nasjonalt senter for aldring og helse

Influensavaksine og korona

Vanlig influensavaksine har en positiv effekt for å hindre smitte og negative konsekvenser av korona. Det er budskapet i denne oversiktsstudien, presentert i tidsskriftet International Journal of Environmental Research and Public Health.

Forskere fra Italia og Nederland har gjort en litteraturgjennomgang hvor de har undersøkt om influensavaksinering påvirker risikoen for å bli smittet med koronaviruset, samt om det kan påvirke risikoen for alvorlig sykdom, behov forsykehusinnleggelse eller død blant korona-pasienter.

Etter en systematisk gjennomgang satt de igjen med 12 studer av god kvalitet. Syv av studiene, som til sammen omfattet 242.323 deltagere, fant at de som får influensavaksine har lavere risiko for å bli smittet av korona. Fem studier, med til sammen 111.820 deltagere, rapporterte at de som var vaksinert mot influensa, men likevel ble syke av korona, hadde en betydelig lavere sannsynlighet for å trenge intensivbehandling. Videre ble det funnet en betydelig lavere risiko for å dø av korona blant dem som var vaksinert for influensa, sammenliknet med ikke-vaksinerte. Forskerne understreker at det ikke er funnet noen negative sammenhenger mellom influensavaksine og koronasykdom.

Basert på studiegjennomgangen, konkluderer forskere med at de støtter nasjonale oppfordringer om influensavaksinering i befolkningen.

Litteratur:

Del Riccio, Lorini, Bonaccorsi, Paget & Caini (2020). The Association between Influenza Vaccination and the Risk of SARS-CoV-2 Infection, Severe Illness, and Death: A Systematic Review of the Literature. Int. J. Environ. Res. Public Health, 17, 7870; doi:10.3390/ijerph17217870