Bruk av smart-teknologi kan bidra til mening i livet - Nasjonalt senter for aldring og helse

Bruk av smart-teknologi kan bidra til mening i livet

Tidligere forskning viser at eldres opplevelse av mening i livet har en sterk sammenheng med blant annet nærhet i relasjon til familie og venner, mellommenneskelig intimitet og gjensidig hjelp i det daglige. Den sosiale relasjonen mellom folk har imidlertid blitt begrenset som et resultat av smitteverntiltak under koronapandemien. Nå viser det seg at bruk av smart-teknologi kan bidra til mening i livet for eldre.

En studie som ble publisert i tidsskriftet International Review of Psychiatry, i august, har undersøkt hvordan teknologiske enheter omtalt som smart-teknologi kan påvirke eldres opplevelse av mening i livet, i en tid med redusert mellommenneskelig kontakt. Studien har til sammen 351 deltagere i alderen 65-87 år, fra Italia, Portugal, Mexico og Spania. Alle deltagerne ble intervjuet på sitt eget språk, i sitt hjemland. Studien inkluderte kun kognitivt friske eldre.

Studien viste at deltagerne hadde en utstrakt bruk av smart-teknologi etter at det ble iverksatt restriksjoner for å begrense koronasmitte. Smart-teknologi ble brukt til å holde kontakt med venner og familie, og sørget for en opplevelse av å være sosial med andre. Videre ga det mulighet til å delta i aktiviteter, som møter i frivillige foreninger, følge med på kulturelle begivenheter på nett, samt følge kurs for å lære et nytt fag eller språk. Flere brukte også smart-teknologi for å følge religiøse seremonier eller gudstjenester. 

Forskerne konkluderer med at det er viktig å forstå hvordan eldre bruker smart-teknologi, særlig med tanke på å redusere avstanden mellom eldre og hjelpeapparatet ved bruk av teknologisk utstyr. Til tross for at teknologi kan være vanskelig for enkelte, viser studien at smart-teknologi også kan bidra til uavhengighet og mening i livet. 

Studie: von Humboldt S, Mendoza-Ruvalcaba NM, Arias-Merino ED, Costa A, Cabras E, Low G,Leal I: Smart technology and the meaning in life of older adults during the Covid-19 public health emergency period: a cross-cultural qualitative studyInternational review of psychiatry (Abingdon, England) 2020:1-10.