Bruk av antipsykotika blant personer med demens under koronapandemien - Nasjonalt senter for aldring og helse

Bruk av antipsykotika blant personer med demens under koronapandemien

I England er det registrert en økning i bruk av antipsykotika for personer med demens under koronapandemien.

Det er grunn til å tro dette har en sammenheng med at smittevernsrestriksjonene har begrenset både sosiale relasjoner og det helsefaglige tilbudet for denne pasientgruppen. Det kan ha ført til en forverring av deres fungering i hverdagen, som har blitt møtt med medisinering.

Antipsykotiske legemidler brukes til å behandle agitasjon, aggresjon og psykose ved demens når miljøbasert behandling ikke fungerer. 

I England er antall personer med demensdiagnose og bruk av antipsykotika registrert i et nasjonalt helseregister. Forskere har sett på bruk av antipsykotika for personer med demens i perioden mars til mai 2020, ved å sammenlikne tall for tilsvarende måneder i 2018 og 2019.

De fant en betydelig økning i andelen personer med demens som har fått foreskrevet antipsykotika under koronapandemien. Forskerne anslår at det meste av denne økningen har en sammenheng med forverret agitasjon og psykose som en følge av smittevernsrestriksjonene, der familiebesøk og aktiviteter i regi av kommunen har opphørt, og de som bor i sykehjem har blitt begrenset til kun å være på eget rom.

Det er behov for å finne gode systemer for å følge opp personer med demens uten økt bruk av antipsykotika, til tross for at vi befinner oss i en situasjon med bekymring for koronasmitte.

Referanse: 

Howard R, Burns A, Schneider L: Antipsychotic prescribing to people with dementia during COVID-19The Lancet Neurology 2020, 19(11):892.