Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

AdobeStock_327149552.jpeg

Forskning og fagstoff

Gjennom aviser og nettmedier har folk tilgang til faktastoff, ytringer og påstander om hvordan koronaviruset brer seg, og hvordan det kan stoppes.

Noen ganger er det vanskelig å vite hva man skal tro på, og hvem man skal høre på. På denne siden publiserer vi fortløpende kvalitetssikret informasjon fra anerkjente kilder.

Levende kart over covid-19-forskning

Mengden tilgjengelig forskning om covid-19 øker raskt. Dette prosjektet skal hjelpe beslutningstakere til å orientere seg i tilgjengelig forskning, og støtte dem som lager systematiske oversikter over forskning på covid-19.
Les mer om, og se forskningskartet på fhi.no

Mann sitter ved vindu (ah-02887)

Korona – subjektiv alder og ensomhet

Sosial distansering har vært hovedtiltaket for å beskytte eldre mot koronaviruset. "Mange har vært bekymret for hvordan ensomheten vil påvirke de eldre, men alder er ikke bare et tall", viser studien som fagsjef Marit Tveito omtaler i denne artikkelen.
Covid-19 – ensomhet, psykiske symptomer og subjektiv alder

Fag- og forskningsnytt om eldre og koronavirus

right-arrow-icon.svg
Behandling, omsorg og pleie for døende sykehjemspasienter med covid-19

I denne artikkelen beskrives lindrende ikke-invasive og invasive tiltak for skrøpelige eldre på sykehjem som er døende på grunn av covid-19.

right-arrow-icon.svg
Omplassering av sykehjemspasienter er risikabelt på mange måter

Overføring av eldre pasienter med covid-19 fra sykehus etter akuttfasen er nødvendig, men må ikke gå på bekostning av sårbare sykehjemsbeboere.

Omplassering av beboere på sykehjemmet kan gjøre at smittetrykket øker i sykehjem rundt om i landet.

right-arrow-icon.svg
Råd om behandling av delirium ved covid-19

Delirium, akutt forvirring, rammer mange med alvorlige sykdommer, også covid-19.

Særlig er eldre og personer med kognitiv svikt utsatt.

right-arrow-icon.svg
Covid-19 – kulepunkter for geriatere og sykehjemsleger

I en tid som mange nå bare kaller koronatiden, er det behov for klinisk anvendelig og oppdatert kunnskap om covid-19.

"I en fersk artikkel akseptert i tidsskriftet Journal of the American Geriatrics Society trekkes det frem viktige punkter for de som jobber med de mest sårbare gruppene, rettet mot helsepersonell innen geriatri og sykehjem", skriver fagsjef Marit TveitoCovid-19 – kulepunkter for geriatere og sykehjemsleger.

right-arrow-icon.svg
Covid-19 og medisinbruk blant eldre

British Geriatric Society (BGS) har publisert enkle råd angående covid-19 og bruk av medisiner blant eldre.

Eldre er særlig utsatt for komplikasjoner på grunn av covid-19, og mange tar allerede medisiner for andre sykdommer.

right-arrow-icon.svg
Akutt syke eldre i koronaens tid

Marius Myrstad og Anette Hylen-Ranhoff har skrevet en viktig oppdatering om akutt syke eldre i rammen av korona-epidemien.

Forskningssjef Geir Selbæk presenterer artikkelen Akutt syke i koronaens tid for Aldring og helses lesere.

right-arrow-icon.svg
Alder, komorbiditet (flere sykdommer samtidig) og risikoen for alvorlig forløp av covid-19

Folkehelseinstituttet har laget en hurtigoversikt om hvordan alder og komorbiditet (flere sykdommer samtidig) har sammenheng med alvorlighet av covid-19.

Forskningssjef Geir Selbæk presenterer artikkelen Hva øker risikoen for alvorlig forløp av covid-19 for Aldring og helses lesere.

right-arrow-icon.svg
Delirium og koronavirus

Eldre har størst risiko for å bli alvorlig syke av koronavirus. Smittede eldre kan også ha eller utvikle delirium.

British Geriatrics Society, European Delirium Association og Old Age Psychiatry Fakultet (Royal College of Psychiatrists) beskriver utfordringer i behandling av pasienter med covid-19 og delirium. De gir også anbefalinger for forebygging og behandling.
Les artikkelen Coronavirus: Managing delirium in confirmed and suspected cases

AH-02885_2500- Foto_Martin_Lundsvoll.jpg

Psykisk lidelse hos eldre og koordinerte hjelpetiltak i Kina under Covid-19

Kinesiske organisasjoner sørget raskt for psykososial støtte til eldre og deres pårørende i en pandemisituasjon som ikke likner noe vårt moderne samfunn har måttet håndtere. Fagsjef Marit Tveito presenterer en nylig godkjent forskningsartikkel fra tidsskriftet International Psychogeriatrics, som forteller hvordan de organiserte dette arbeidet.
Psykisk lidelse hos eldre og koordinerte hjelpetiltak i Kina under Covid-19

Psykisk lidelse hos eldre og koordinerte hjelpetiltak i Kina under Covid-19

Kinesiske organisasjoner sørget raskt for psykososial støtte til eldre og deres pårørende i en pandemisituasjon som ikke likner noe vårt moderne samfunn har måttet håndtere. Fagsjef Marit Tveito presenterer en nylig godkjent forskningsartikkel fra tidsskriftet International Psychogeriatrics, som forteller hvordan de organiserte dette arbeidet.
Psykisk lidelse hos eldre og koordinerte hjelpetiltak i Kina under Covid-19

AH-05316_2500- Foto_Martin_Lundsvoll.jpg

På tide å rette søkelys mot Covid-19 i sykehjem

Sykehjemsbeboere er særlig utsatt for alvorlig sykdomsforløp ved covid-19 på grunn av at de har flere andre sykdommer og at de er gamle. Det er betydelig mindre ressurser for å takle en krevende smittesituasjon i sykehjem enn i sykehus, skriver forskningssjef Geir Selbæk.
Les artikkelen På tide å rette søkelys mot Covid-19.

På tide å rette søkelys mot Covid-19 i sykehjem

Sykehjemsbeboere er særlig utsatt for alvorlig sykdomsforløp ved covid-19 på grunn av at de har flere andre sykdommer og at de er gamle. Det er betydelig mindre ressurser for å takle en krevende smittesituasjon i sykehjem enn i sykehus, skriver forskningssjef Geir Selbæk.
Les artikkelen På tide å rette søkelys mot Covid-19.

Skjermbilde 2020-04-01 kl. 08.31.42.png

Nedsatt lukt- og smakssans ved covid-19

I media har pasienter med covid-19 fortalt om sterk svekkelse av både lukt og smak. "Det har vært få rapporter om dette i vitenskapelige artikler så langt, men nylig har en italiensk studie (1) undersøkt disse symptomene", skriver forskningssjef Geir Selbæk.
Les artikkelen Nedsatt lukt- og smakssans ved covid-19

Nedsatt lukt- og smakssans ved covid-19

I media har pasienter med covid-19 fortalt om sterk svekkelse av både lukt og smak. "Det har vært få rapporter om dette i vitenskapelige artikler så langt, men nylig har en italiensk studie (1) undersøkt disse symptomene", skriver forskningssjef Geir Selbæk.
Les artikkelen Nedsatt lukt- og smakssans ved covid-19

IkkebrukigjenScanStockPhoto_image_4332824.jpg

Mage-tarm-symptomer kan være tegn på covid-19

Tap av appetitt, kvalme, oppkast, diaré og magesmerter. Ikke glem mage-tarm-symptomer ved mistanke om covid-19, skriver forskningssjef Geir Selbæk i denne kommentaren. Les kommentaren Mage-tarm-symptomer kan være tegn på covid-19

Mage-tarm-symptomer kan være tegn på covid-19

Tap av appetitt, kvalme, oppkast, diaré og magesmerter. Ikke glem mage-tarm-symptomer ved mistanke om covid-19, skriver forskningssjef Geir Selbæk i denne kommentaren. Les kommentaren Mage-tarm-symptomer kan være tegn på covid-19

Prosedyrer og ressurser fra utviklingssentrene

På utviklingssenter.no finner du prosedyrer og ressurser knyttet til koronaviruset, utviklet av utviklingssentrene i samarbeid med kommunene.

Prosedyrer og ressurser fra utviklingssentrene

Helsetjenester og covid-19: Kunnskapssammendrag fra Cochrane EPOC

Folkehelseinstituttet har publisert et kunnskapssammendrag om faktorer som påvirker hvorvidt helsepersonell følger smitteverntiltak. Kunnskapsoppsummeringen er basert på Cochrane oversikter og kan være relevant for helsetjenestene ved planlegging av smitteverntiltak ved pandemier.
Les kunnskapssammendraget her

Munnbind i offentligheten – neppe et viktig smitteverntiltak

Anbefalinger om bruk av munnbind varierer mye mellom regioner og land. Her i Norge har personer med munnbind fortsatt vært et sjeldent syn. Nå hender det at du møter dem på butikken, men har det noe for seg?Les hva forskningssjef Geir Selbæk i Nasjonal kompetansetjenste for aldring og helse mener om dette

Smittevern avgjørende, også for dem uten symptomer

Trolig får over halvparten av dem som er smittet av koronaviruset ingen symptomer på sykdom. Det er derfor avgjørende at de som ikke merker symptomer også følger smittevernrådene nøye.
Les forskningssjef Geir Selbæks artikkel Smittevern avgjørende

En mann i 90-årene med feber og tørrhoste

En mann tidlig i 90-årene med redusert allmenntilstand, feber og tørrhoste ble innlagt på regionsykehus da koronaviruspandemien akkurat hadde nådd Norge. Anamnesen viste ikke smitteeksponering, og han hadde ikke vært på reise. Han ble derfor ikke isolert ved innleggelsen. Sykehistorien viser et alvorlig forløp hos en gammel pasient. Den viser også potensialet for smittespredning i dagens globaliserte verden. Les mer i Legetidsskriftet

Hva er en pandemi?

Epidemi og pandemi er plutselig blitt ord vi alle forholder oss til. Men hva betyr de? Med utgangspunkt i en artikkel i JAMA forklarer Marit Tveito, fagsjef alderspsykiatri, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, forskjellen.
Les artikkelen Hva er en pandemi?

Nyheter om behandling av covid-19

right-arrow-icon.svg
Jakten på effektiv behandling

"I en situasjon hvor koronaviruset har spredd seg raskt til alle verdensdeler, letes det med lys og lykte etter behandling som kan påvirke forløpet", oppsummerer Marit Tveito.

Fagsjef i alderspsykiatri, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, forklarer hvordan man nå jakter på effektiv behandling.

right-arrow-icon.svg
Inflammasjonsdempende medisiner (NSAIDs og kortison) og koronavirus

Den franske helseministeren la nylig ut en melding om at kortisonpreparater eller NSAIDs som Ibux kan forverre sykdom ved koronavirus. Dette har skapt mye bekymring.

right-arrow-icon.svg
Forsøk med HIV/AIDS-medisin

Antivirusmedisin, som tidligere er brukt i behandling av HIV/AIDS er forsøkt som behandling av covid-19 i en kinesisk studie.

Lopinavir/Ritonavir er blitt prøvd ut i en randomisert kontrollert studie av 199 personer innlagt i sykehus med alvorlig grad av covid-19. Man målte effekt etter 14 dagers behandling. Medisinen hadde ikke effekt på tid til kliniske bedring eller på dødelighet. Les artikkelen A Trial of Lopinavir–Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19 (eng.)

right-arrow-icon.svg
Plasma i behandlingen av covid-19

Blod fra personer som har gjennomgått sykdom med koronavirus kan kanskje brukes i behandlingen.

En nyhetsartikkel fra det anerkjente tidsskriftet Nature forteller om forsøk med dette i New York.
Les artikkelen Plasma som behandling

Flere fag- og forskningsnyheter om covid-19

Smittespredning av covid-19 i sykehjem

Pasienter i sykehjem er ekstra sårbare for å få et alvorlig forløp av covid-19, både på grunn av høy alder og at de har flere sykdommer. Det er derfor ekstra viktig å begrense smitte i sykehjem. Det begynner nå å komme undersøkelser som kan gi hjelp i dette arbeidet.

Les mer her

Hvordan hindre spredning av koronavirus til sykehjem i Singapore

Radikale tiltak settes i verk for å hindre at koronaviruset skal spre seg til sykehjem i Singapore. Det framgår av en artikkel som er akseptert for publisering i det anerkjente tidsskriftet JAGS.
Forskningssjef Geir Selbæk presenterer artikkelen for norske lesere her.

Cruiseskipet Diamond Princess – et laboratorium for forskning på koronaviruset

Den første februar forlot en passasjer cruiseskipet Diamond Princess i Hong Kong, og testet positivt på infeksjon med koronavirus. Alle de 3177 som var ombord ble satt i karantene så snart skipet ankom Yokohama i Japan.
Les mer om Diamond Princess og koronaviruset

Demensomsorg ved koronautbrudd - erfaringer fra Kina

Professor Wang og kollegene hennes har de siste månedene på nært hold sett og opplevd hvordan koronaviruset har påført demensomsorgen i Kina store utfordringer. Hun forklarer hvordan Kina har håndtert de helt spesielle utfordringene som personer med demens har stått overfor under eksepsjonelle forhold.
Foredrag om demensomsorg under koronautbruddet i Kina (eng.)

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn