Kan hjerneavbildning brukes til å forutse sykdomsutvikling hos pasienter med mild kognitiv svikt og pasienter med demens ved Alzheimers sykdom?