Kan hjerneavbildning brukes til å forutse sykdomsutvikling hos pasienter med mild kognitiv svikt og pasienter med demens ved Alzheimers sykdom? - Aldring og helse

Kan hjerneavbildning brukes til å forutse sykdomsutvikling hos pasienter med mild kognitiv svikt og pasienter med demens ved Alzheimers sykdom?