Hvorfor ta studieretningen Utviklingshemning og aldring på Fagskolen aldring og helse? - Nasjonalt senter for aldring og helse

Hvorfor ta studieretningen Utviklingshemning og aldring på Fagskolen aldring og helse?

De senere årene har det blitt større krav til kompetanse for tjenesteytere som jobber med personer med utviklingshemning. To tidligere studenter ved Fagskolen aldring og helse om hvorfor de søkte, hvordan de opplevde utdanningen og hva de har fått ut av den.

Tone Berit Nordland, jobber som helsefagarbeider i Vang i Valdres og tok utdanningen fra 2017 til 2019. Hun fant ut at hun ville søke Utviklingshemning og aldring gjennom et oppslag om Fagskolen aldring og helse, som hun så på arbeidsplassen sin. 

– Jeg ønsket mer faglig kunnskap, og jeg syntes dette studiet så spennende ut, sier hun.

– Jeg kan ikke huske at det var et kjedelig øyeblikk, selv om det til tider kunne bli litt mye å gjøre ved siden av jobben. Det hjalp jo at det var veldig gode forelesere, som både inspirerte, støttet og hjalp oss, men som også utfordret oss.

Studiet reflekterer arbeidsplassen

Tone Berit mener at de mange ulike temaene, som ble tatt opp på studiet, henger godt sammen med hvordan hun opplever det på sin egen arbeidsplass.

Kvinne med downs syndrom
Kvinne med downs syndrom.

– Jeg har fått mer faglig tyngde, er blitt en bedre tjenesteyter og jeg møter brukere og pårørende på en tryggere og mer helhetlig måte. Jeg føler meg sikrere på lover og regler, har større refleksjon i det daglige arbeidet og er mer bevisst på hvordan faget utøves. Jeg har også en bedre forståelse av at det å leve med en utviklingshemning kan prege voksenlivet og alderdommen. Jeg oppfatter og avdekker tidlige tegn på endringer, og jeg har lært å bruke gode verktøy.

Wenche Westerheim, helsefagarbeider i Stord kommune, sier seg enig med Tone Berit. Hun var ferdig med utdanningen i 2018. Hun jobber fremdeles i bolig for personer med utviklingshemming, og forteller at hun daglig bruker kunnskapen hun fikk med seg fra fagskolen.

– Det beste med hele utdanningen er at alt er relatert til arbeidsplassen min. Oppgavene vi fikk underveis var lagt opp på en slik måte at jeg både måtte dele den kunnskapen jeg fikk, og samtidig fikk jeg lære opp de andre ansatte i det jeg selv lærte. Det er noe jeg har fått mange gode tilbakemeldinger på. Hele arbeidsplassen får et faglig løft når man studerer på Fagskolen aldring og helse, sier hun.

Forsøker å rekruttere kolleger til studiet

De mange ulike temaene på studiet henger godt sammen med hvordan studenter opplever det på sin egen arbeidsplass.

– Jeg synes at studiet har vært givende og spennende på flere måter. Det var artig å treffe medelever fra flere steder i landet, og det var et fint miljø på samlingene. Jeg synes så absolutt at studiet innfridde, og forsøker å få mine kolleger til å ta studieretningen utviklingshemning og aldring, fortsetter Tone Berit.

Wenche sier at hun lærte mer på de to årene utdanningen varte, enn hun har gjort på lenge. Og noe av det fine nå i etterkant er Facebook-gruppen som jeg er med i sammen med studieleder, nåværende og tidligere studenter. Der blir nyttig fagkunnskap delt, og vi kan utveksle erfaringer. Det er en god måte å holde seg faglig oppdatert på, sier hun.

– Sett nå i ettertid ble utdanningen enda bedre enn forventet.

Les mer om Fagskolen aldring og helse her

Neste års fagskoleopptak hos oss skjer gjennom samordna opptak 2020. Opptaket åpner 1. februar. Du kan søke her