Ledelse, drift og fagråd - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Ledelse, drift og fagråd

Ledelse og drift

Prosjektleder: Geir Selbæk

Koordinator: Marit Nåvik

Faglige rådgivere: Karin Persson og Sverre Bergh

Biobank, analyse, resultatrapportering og forskningsstøtte: Benedicte H. Bøhn og Ingrid T. Medbøen

Analyse, resultatrapportering: Erlend T. Kirkevold

Kontaktperson for Helse Nord og Helse Midt-Norge: Nina Sjøgren

Prosjektmedarbeider Hukommelsesklinikken Ullevål: Karina Grasbekk

Fagråd

Anne Brita Knapskog, OUSLeder av fagråd, representant fra registereier

Ann Rita Øksengård, Nasjonalforeningen for folkehelsenBrukerorganisasjonen

Renate Pettersen, Lovisenberg Diakonale sykehusHelse Sør-Øst

Anette Hylen Ranhof, DiakonhjemmetHelse Sør-Øst

Berit Rypestøl Finsrud, Sykehuset InnlandetHelse Sør-Øst

Ingvild Saltvedt, St.Olavs hospitalHelse Midt Norge

Else Kristin Jensen, UNNHelse Nord

Arvid Rongve, Haugesund sjukehusHelse Vest

Kia Minna Hynninen, Olaviken SykehusHelse Vest