Forskning og kvalitetsforbedring i NorKog - Nasjonalt senter for aldring og helse

Forskning og kvalitetsforbedring i NorKog

De deltagende poliklinikkene har felles eierskap til de data som samles inn. Fagrådet bestemmer/forvalter bruk av disse data.

Oslo universitetssykehus Ullevål er dataansvarlig og formell eier av data. Søknad om å benytte data fra registeret sendes fagrådet v/M. Nåvik. Bruk søknadsskjema nederst på siden.

Kvalitetsforbedring

NPI Nevropsykiatrisk intervjuguide

NPI brukes for vurdering av nevropsykiatriske symptomer ved demens. Den finnes i en versjon som pårørende kan besvare (NPI-Q) og en versjon for bruk på sykehjem der sykehjemsansatte besvarer (NPI-NH). Du finner skjemaene på siden Skalaer og tester.

Det er laget tre filmer om bruk av NPI.

Søknad om bruk av data

Søknad/idé/protokoll må sendes fagråd for behandling. Søknad må inneholde konkret informasjon om:

  • hvilke data/variabler som ønskes
  • hvem som er ansvarlig for databehandling lokalt
  • forskningsserver data skal lagres på under studien
  • tidsavgrensning
  • retur av data/sletting av data
  • hvem som vil få tilgang til data (forsker, forskningsmedarbeidere o.a.)

Søknadsskjema for bruk av materiale fra NorKog.dotx

Publisering

Registeret skal nevnes når studier publiseres på bakgrunn av data fra registeret. Under ligger forslag til hvordan referere til NorKog i acknowledgement-avsnitt ved publisering (tilpasses etter behov):

Engelsk

We want to acknowledge the Norwegian registry of persons assessed for cognitive symptoms (NorCog), for providing access to patient data (and/or caregiver data, and/or biological material).

Norsk

Vi vil takke Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog) for å gi tilgang til pasientdata (og/eller pårørendedata, og/eller biobankmateriale).

Samtykkeskjemaer

Samtykkeskjema for pasient

Samtykkeskjema for pårørende på vegne av pasient

Engelsk samtykkeskjema for pasient

Engelsk samtykkeskjema for pårørende på vegne av pasient

Forskningsprosjekter

Se alle forskningsprosjekter og forfattere

Epigenetiske profiler i blod hos pasienter med demens og nevropsykiatriske symptomer EPIGEN

Prosjektinformasjon

Ansvarlig. Sverre Bergh

Pårørende og overgrep og vold blant hjemmeboende personer med demens

Prosjektinformasjon

Ansvarlig: Wenche Karin Malmedal

Kvantitativ EEG for diagnostisering av lett kognitiv svikt. NorMCI.

Prosjektinformasjon

Ansvarlig: Maria Barca

Diagnostisering av demens i Trøndelag

Prosjektinformasjon

Ansvarlig: Linda Gjøra

Inflamasjon ved demens: InflaDem

Prosjektinformasjon

Ansvarlig: Anne Brita Knapskog

Normaltrykkshydrocefalus, kognitive og motoriske endringer.

Prosjektinformasjon

Ansvarlig: Magnhild Dejgaard

Ganghastighet og redusert kognitiv funksjon

Prosjektinformasjon

Ansvarlig: Rannveig Eidholm

Endringer i arvematerialet og utvikling av sykdom. Epigen

Prosjektinformasjon

Ansvarlig: Sverre Bergh

Analyser av aldring og funksjonsnivå over tid

Prosjektinformasjon

Ansvarlig: Henrik Schirmer

Ekstracellulære vesikler som kilde til biomarkører for Alzheimers sykdom

Prosjektinformasjon: Ekstracellulære vesikler som kilde til biomarkører for Alzheimers sykdom – en pilotundersøkelse

Ansvarlig: Geir Selbæk

MicroRNA for diagnose og prediksjon av forløpet av Alzheimers sykdom

Prosjektinformasjon: MicroRNA for diagnose og prediksjon av forløpet av Alzheimers sykdom

Ansvarlig: Yehani Wedatilake

Strukturert MR

Prosjektinformasjon: Strukturert MR. Subtyper av personer med kognitive symptomer og demens -MRI

Ansvarlig: Karin Persson

Samisk geriatri

Prosjektinformasjon: Studie under planlegging

Ansvarlig: Knut Johnsen / Elena Kamycheva

Blodtrykk og demens

Prosjektinformasjon: Blodtrykkets betydning for demens

Ansvarlig: Knut Hestad

Biomarkører i blod og cerebrospinalvæske ved Alzheimers Sykdom

Prosjektinformasjon: Biomarkører i blod og cerebrospinalvæske ved Alzheimers sykdom

Ansvarlig: Nenad Bogdanovic

Alkoholbruk hos eldre med kognitiv svikt og demens

Prosjektinformasjon: Alkoholbruk hos eldre med kognitiv svikt og demens

Ansvarlig: Sverre Bergh

MultiLing- flerspråklighet

Prosjektinformasjon: Språk og kommunikasjon hos flerspråklige personer med demens

Ansvarlig: Jan Svennevig

MR, depresjon og demens

Prosjektinformasjon: MR forandringer hos pasienter med mild kognitiv svikt eller demens og samtidig depresjon

Ansvarlig: Maria Lage Barca

Språk og kognisjon ved aldring og demens

Prosjektinformasjon: Språk og kognisjon ved aldring og demens

Ansvarlig: Ingeborg Sophie Ribu

Flutemetamol bedring av sensitivitet og spesifisitet på undersøkelser

Prosjektinformasjon: Flutemetamol bedring av sensitivitet og spesifisitet på undersøkelser (PDF)

Ansvarlig: Mona-Elisabeth Rootwelt-Revheim

Psykometriske egenskaper for Montreal Cognitive Assessment (MoCA)

Prosjektinformasjon: Psykometriske egenskaper for Montreal Cognitive Assessment (PDF)

Ansvarlig: Geir Selbæk, Thea Skarpengland

Kartlegging av daglig fysisk aktivitet hos hjemmeboende personer med demens

Prosjektinformasjon: Kartlegging av daglig fysisk aktivitet hos hjemmeboende personer med demens (PDF)

Ansvarlig: Kristin Taraldsen

Validitet av kognitiv funksjonsinstrument KFI

Prosjektinformasjon: Validitet av kognitiv funksjonsinstrument (PDF)

Ansvarlig: Knut Engedal, Geir Selbæk

Romlig orientering hos personer med kognitive vansker

Prosjektinformasjon: Romlig orientering hos personer med hukommelsesvansker (PDF)

Ansvarlig:  Gro Tangen

Personer som utredes for demens i kommunehelsetjenesten – en beskrivelse og sammenligning med personer som utredes i spesialisthelsetjenesten

Prosjektinformasjon: Personer som utredes for demens i kommunehelsetjenesten (PDF)

Ansvarlig: Sverre Bergh, Mona Michelet

Hjerneendringer ved demens 

Ansvarlig: Ole Andreassen

Depression and neuropsychiatric symptoms in elderly: mechanisms and association with neurodegeneration

Prosjektinformasjon: Depression and neuropsychiatric symptoms in elderly (PDF)

Ansvarlig: Eirik Auning

Prognose ved demens og validitet av demensdiagnosen på dødsattesten

Prosjektinformasjon: Prognose ved demens og validitet av demensdiagnosen på dødsattesten (PDF)

Ansvarlig: Geir Selbæk

Hvem ser meg

Prosjektinformasjon: Hvem ser meg? (PDF)

Ansvarlig: Trine Skjellstad

Effekter av Vitamin D på fysisk og kognitiv funksjon

Prosjektinformasjon: Effekter av Vitamin D på fysisk og kognitiv funksjon (PDF)

Ansvarlig: Renate Pettersen

Kartlegging av daglig fysisk aktivitet hos hjemmeboende personer med demens

Prosjektinformasjon: Fysisk aktivitet hos hjemmeboende personer med demens (PDF)

Ansvarlig: Kristin Taraldsen

Resource Use and Disease Course in Dementia – REDIC

Prosjektinformasjon: Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (PDF)

Ansvarlig: Sverre Bergh

Agreement between test performance and carers information of cognitive impairment and IADL in memory clinic patients

Prosjektinformasjon: Agreement- studien (PDF)

Ansvarlig: Karin Persson

Hjelp til å huske – Arbeidsminnetrening av eldre med mild kognitiv svikt 

Prosjektinformasjon: Hjelp til å huske – Arbeidsminnetrening av eldre med mild kognitiv svikt (PDF)

Ansvarlig: Susanne Hernes, Marianne M Falck

Cognition and Neuropsychiatric Symptoms in Memory Clinic Patients 

Prosjektinformasjon: Cognition and Neuropsychiatric Symptoms in Memory Clinic Patients (PDF)

Ansvarlig: Geir Selbæk, Anne Sofie Helvik

IPOD-studien – Legemidler og utvikling av demens

Prosjektinformasjon: IPoD-D -studien (PDF)

Ansvarlig: Hege Kersten

Pårørende til personer med demens

Prosjektinformasjon: Pårørende til personer med ulik type demens (PDF)

Ansvarlig: Arvid Rongve

YOD-prosjektet (young onset dementia) 

Prosjektinformasjon: YOD-studien (Young Onset Dementia) (PDF)

Ansvarlig: Lara Hvidsten, Aud Johannesen

Kretsløpsregulering ved Alzheimers sykdom

Prosjektinformasjon: Kretsløpregulering ved Alzheimers sykdom (PDF)

Ansvarlig: Marte Mellingsæter

Kognitiv adferdsterapi ved demens

Prosjektinformasjon: Et kognitivt treningsprogram for personer med demens i tidlig sykdomsfase (PDF)

Ansvarlig: Johanne Tonga

DemGen-Alzheimers sykdom genetikk

Prosjektinformasjon: Alzheimers sykdom genetikk prosjekt (PDF)

Ansvarlig: Ole Andreassen, Ingun Ulstein

PrELOaD

Prosjektinformasjon: PrELOAD (PDF)

Ansvarlig: Anne Brita Knapskog

Validitet av demensmarkører i spinalvæske for Alzheimers sykdom

Prosjektinformasjon: Validitet av demensmarkører i spinalvæske for Alzheimers sykdom (PDF)

Ansvarlig: Anne Brita Knapskog

Multiple nutritional deficiencies causing Dementia of the Alzheimer type

Ansvarlig: Thomas Bøhmer, Ingun Ulstein

Functioning in community dwelling older people with mild cognitive impairment and dementia with a focus on instrumental activities of daily living and physical fitness

Prosjektinformasjon: Fysisk funksjon hos hjemmeboende eldre med kognitiv svikt (PDF)

Ansvarlig: Karin Hesselberg

Physical function in patients with different degrees of Alzheimer’s disease

Prosjektinformasjon: Fysisk funksjon hos personer med hukommelsesvansker (PDF)

Ansvarlig:  Gro Tangen

Depresjon blant pasienter med mild kognitiv svikt og mild demens av Alzheimers type

Prosjektinformasjon: Depresjon blant pasienter med MCI og mild demens av Alzheimers type (PDF)

Ansvarlig: Anne Brita Knapskog, Maria Lage Barca

Prognosis in Alzheimer’s disease and MCI with co-morbid depression (The PAD study)

Prosjektinformasjon: Progresjon ved Alzheimers sykdom med samtidig depresjon (PDF)

Ansvarlig:  Maria Barca, Karin Persson

Longitudinelle analyser av aldring og funksjonsnivå

Prosjektinformasjon: Longitudinelle analyser av aldring og funksjonsnivå

Ansvarlig: Henrik Schirmer

Publikasjoner Norkog 2011- 2019

2011

1. Knapskog, A.B., M.L. Barca, and K. Engedal, A comparison of the validity of the Cornell Scale and the MADRS in detecting depression among memory clinic patients. Dement.Geriatr.Cogn Disord., 2011. 32(4): p. 287-294

2. Ommundsen N, Engedal K, Øksengård AR Validity of the quantitative EEG statistical pattern recognition method in diagnosing Alzheimer’s disease. Dement Geriatr Cogn Disord. 2011;31(3):195-201

2013

3. Jonsson T, Stefansson H, Steinberg S, Jonsdottir I, Jonsson PV, Snaedal J, Bjornsson S, Huttenlocher J, Levey AI, Lah JJ, Rujescu D, Hampel H, Giegling I, Andreassen OA, Engedal K, Ulstein I, Djurovic S, Ibrahim-Verbaas C, Hofman A, Ikram MA, van Duijn CM, Thorsteinsdottir U, Kong A, Stefansson K. Variant of TREM2 associated with the risk of Alzheimer’s disease. N Engl J Med. 2013 Jan 10;368(2):107-16. doi: 10.1056/NEJMoa1211103. Epub 2012 Nov 14.

4. Hesseberg, K., Bentzen, H., Ranhoff, A. H., Engedal, K., & Bergland, A. (2013).Disability in instrumental activity of daily living in elderly patients with Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s disease. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 36(3-4), 146-153. doi: 10.1159/000351010

5. Knapskog, A.B., M.L. Barca, and K. Engedal, A comparison of the cornell scale for depression in dementia and the Montgomery-Aasberg depression rating scale in a memory clinic population. Dement Geriatr Cogn Disord, 2013. 35(5-6): p. 256-65.

6. Knapskog, A.B., M.L. Barca, and K. Engedal, Prevalence of depression among memory clinic patients as measured by the Cornell Scale of Depression in Dementia. Aging Ment Health, 2013.

7. Knapskog, A.B., et al., A cross-cultural comparison of the phenotype of depression as measured by the Cornell Scale and the MADRS in two elderly outpatient populations. J Affect Disord, 2013. 144(1-2): p. 34-41.

8. Knapskog, A.B., M.L. Barca, and K. Engedal, A comparison of the cornell scale for depression in dementia and the Montgomery-Aasberg depression rating scale in a memory clinic population. Dement Geriatr Cogn Disord, 2013. 35(5-6): p. 256-65.

2014

9. Hesseberg, K., Bentzen, H., & Bergland, A. (2014). Reliability of the Senior Fitness Test in Community Dwelling Older People with Cognitive Impairment. Physiotherapy Research International: The Journal For Researchers And Clinicians In Physical Therapy. DOI: 10.1002/pri.1594

10. Jonsson T, Stefansson H, Steinberg S, Jonsdottir I, Jonsson PV, Snaedal J, Bjornsson S, Huttenlocher J, Levey AI, Lah JJ, Rujescu D, Hampel H, Giegling I, Andreassen OA, Engedal K, Ulstein I, Djurovic S, Ibrahim-Verbaas C, Hofman A, Ikram MA, van Duijn CM, Thorsteinsdottir U, Kong A, Stefansson K. Variant of TREM2 associated with the risk of Alzheimer’s disease. N Engl J Med. 2013 Jan 10;368(2):107-16. doi: 10.1056/NEJMoa1211103. Epub 2012 Nov 14.

11. Knapskog, A.B., M.L. Barca, and K. Engedal, Prevalence of depression among memory clinic patients as measured by the Cornell Scale of Depression in Dementia. Aging Ment Health, 2013.

12. Tangen, G.G., Engedal, K., Bergland, A., Moger, T.A., & Mengshoel, A.M. 2014. Relationships between Balance and Cognition in Patients with Subjective Cognitive Impairment, Mild Cognitive Impairment, and Alzheimer Disease. Phys Ther. 2014;94: 1123–1134. (5) doi: 10.2522/ptj.20130298. Epub 2014 Apr 24.

13. Barca, M.L., et al., Confirmatory factor analysis of the Cornell scale for depression in dementia among patient with dementia of various degrees. J Affect Disord, 2015. 188: p. 173-8. http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2015.08.062.

14. Flak MM, Hernes SS, Skranes J et al. The Memory Aid study: protocol for a randomized controlled clinical trial evaluating the effect of computer-based working memory training in elderly patients with mild cognitive impairment (MCI). Trials 2014;15:156 doi:10.1186/1745-6215-15-156 [PMC free article]

2015

15. Tangen, G.G., Engedal, K., Bergland, A., Moger, T.A., Hansson O. & Mengshoel, A.M. Spatial navigation measured by the Floor Maze Test in patients with subjective cognitive impairment, mild cognitive impairment, and mild Alzheimer’s disease. Int Psychogeriatr. 2015 Aug;27(8):1401-9. (0) doi: 10.1017/S1041610215000022. Epub 2015 Feb 3.

16. Desikan, Rahul S.; Schork, Andrew J.; Wang, Yunpeng; Thompson, Wesley K.; Dehghan, Abbas; Ridker, Paul M.; Chasman, Daniel I.; McEvoy, Linda K.; Holland, Dominic; Chen, Chi-Hua; Karow, David S.; Brewer, James B.; Hess, Christopher P.; Williams, Julie; Sims, Rebecca; O’Donovan, Michael C.; Choi, Seung Hoan; Bis, Joshua C.; Ikram, M. Arfan; Gudnason, Vilmundur; DeStefano, Anita L.; Van Der Lee, Sven J.; Psaty, Bruce M.; Van Duijn, Cornelia M.; Launer, Lenore; Seshadri, Sudha; Pericak-Vance, Margaret A.; Mayeux, Richard; Haines, Jonathan L.; Farrer, Lindsay A.; Hardy, John; Ulstein, Ingun; Aarsland, Dag; Fladby, Tormod; White, Linda; Sando, Sigrid Botne; Rongve, Arvid; Witoelar, Aree; Djurovic, Srdjan; Hyman, Bradley T.; Snædal, Jon; Steinberg, Stacy; Stefansson, Hreinn; Stefánsson, Kári; Schellenberg, Gerard D.; Andreassen, Ole Andreas & Dale, Anders (2015). Polygenic overlap between C-reactive protein, plasma lipids, and Alzheimer disease. Circulation . ISSN 0009-7322. 131(23), s 2061- 2069 . doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.015489

17. Steinberg, Stacy; Stefansson, Hreinn; Jonsson, Thorlakur; Johannsdottir, Hrefna; Ingason, Andrés; Helgason, Hannes; Sulem, Patrick; Magnusson, Olafur Thor; Guðjónsson, Sigurjón Axel; Unnsteinsdottir, Unnur; Kong, Chung Tung Augustine; Helisalmi, Seppo; Soininen, Hilkka; Lah, James J.; Aarsland, Dag; Fladby, Tormod; Ulstein, Ingun; Djurovic, Srdjan; Sando, Sigrid Botne; White, Linda; Knudsen, Gun Peggy; Westlye, Lars Tjelta; Selbæk, Geir; Giegling, Ina; Hampel, Harald; Hiltunen, Mikko; Levey, AIlan I.; Andreassen, Ole Andreas; Rujescu, Dan; Jonsson, Palmi V.; Björnsson, Sigurbjörn; Snædal, Jon & Stefánsson, Kári (2015). Loss-of-function variants in ABCA7 confer risk of Alzheimer’s disease. Nature Genetics. ISSN 1061-4036. 47(5), s 455-447.doi: 10.1038/ng.3246

18. Hvidtsten L, Engedal K, Selbæk G, Wyller TB, Kersten H. Cognitive characteristics in persons with young onset Alzheimer’s disease and frontotemporal dementia in Norwegian memory clinics study population. European geriatric medicine 6:S186 · September 2015

19. Knapskog, A.B., K. Engedal, and A. Braekhus, Performance of Cerebrospinal Fluid Biomarkers of Alzheimer Disease in a Memory Clinic in Norway. Alzheimer Dis Assoc Disord, 2016. 30(1): p. 8-14.

20. Persson K, Anne Brækhus A, Selbæk G, Kirkevold Ø, Engedal K. Burden of Care and Patient’s Neuropsychiatric Symptoms Influence Carer’s Evaluation of Cognitive Impairment. Dement Geriatr Cogn Disord 2015;40:256–267

21. Tangen GG, Engedal K, Bergland A, Moger AT, Hansson O, Mengshoel AM. Spatial navigation measured by the Floor Maze Test in patients with subjective cognitive impairment, mild cognitive impairment, and mild Alzheimer’s disease. International Psychogeriatrics 2015

22. Mellingsæter M; Wyller TB; Ranhoff, A H; Bogdanovi N ,Wyller VB (2015). Reduced sympathetic response to head-up tilt in subjects with mild cognitive impairment or mild Alzheimer’s dementia. Dementia and geriatric cognitive disorders extra. ISSN 1664-5464. 5(1), s 107- 115 . doi:10.1159/000375297

23. Myhre J, Bjoernstad Tonga JB, Karlsoeen BK, Arnevik EA, Werheid K, Korsnes MS, Ulstein ID. Challenges With Manual-Based Multimodal Psychotherapy for People With Alzheimer’s Disease: A Case Study. AM J ALZHEIMERS DIS OTHER DEMEN 1533317515603958, first published on September 17, 2015

24. Corinna Vossius, Geir Selbæk, Arnt Egil Ydstebø, Jurate Saltyte Benth, Geir Godager, Hilde Lurås, Sverre Bergh; Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC). Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet 2015

25. Barca ML, Engedal K, Selbaek G, Knapskog AB, Laks J, Coutinho E, Benth JŠ. Confirmatory factor analysis of the Cornell scale for depression in dementia among patient with dementia of various degrees. J Affect Disord. 2015 Dec1;188:173-8. doi: 10.1016/j.jad.2015.08.062. PubMed PMID: 26363614.

26. Vossius C., Selbæk G, Ydstebø A.E., | Benth J., S., Godager G, Hilde Lurås H, Bergh S.; Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (2015).

27. Hvidtsten L, Hisami T, Engedal K, Selbæk G, Wyller TB, Høgh P, Snaedal J, Johannessen A, Haugen PK, Kersten H. Young Onset Dementia study – A Prospective Cohort Study of Quality of Life and Specific Needs in Persons with Young Onset Dementia and their Families. Journal of Clinical Trials 2015 ;Volum 5.(1)

28. Engedal K, Snaedal J, Hoegh P, Jelic V, Bo Andersen B, Naik M, Wahlund LO, Oeksengaard AR. Quantitative EEG Applying the Statistical Recognition Pattern Method: A Useful Tool in Dementia Diagnostic Workup. Dement Geriatr Cogn Disord. 2015;40(1-2):1-12.

2016

29. Baptista MA, Santos RL, Kimura N, Lacerda IB, Johannenssen A, Barca ML, Engedal K, Dourado MC. Quality of life in young onset dementia: an updatedsystematic review. Trends Psychiatry Psychother. 2016 Mar;38(1):6-13.

30. Monteiro-Junior RS, da Silva Figueiredo LF, Maciel-Pinheiro PT, Abud EL, Braga AE, Barca ML, Engedal K, Nascimento OJ, Deslandes AC, Laks J. Acute effectsof exergames on cognitive function of institutionalized older persons: asingle-blinded, randomized and controlled pilot study. Aging Clin Exp Res. 2016 Jun 3. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27256080.

31. Persson K, Selbæk G, Brækhus A, Beyer M, Barca M, Engedal K. Fully automated structural MRI of the brain in clinical dementia workup. Acta Radiol. 2016 Sep 28. pii: 0284185116669874. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27687251.

32. Lyngroth A L, Hernes S M S ,Madsen B-O, Søderhamn U, Grov E K , Nutritional screening of patients at a memory clinic – association between patients’ and their relatives’ self-reports. © 2016 John Wiley & Sons Ltd 760 Journal of Clinical Nursing, 25, 760–768, doi: 10.1111/jocn.13093

33. Flak MM1, Hernes SS, Skranes J, Løhaugen GC. The Memory Aid study: protocol for a randomized controlled clinical trial evaluating the effect of computer-based working memory training in elderly patients with mild cognitive impairment (MCI). (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24886034)

34. Svendsboe E, Terum T, Testad I, Aarsland D, Ulstein I, Corbett A, Rongve A. Caregiver burden in family carers of people with dementia with Lewy bodies and Alzheimer’s disease. Int J Geriatr Psychiatry. 2016 Jan 14. doi: 10.1002/gps.4433

35. Tonga JB, Arnevik EA, Werheid K , Ulstein ID (2016). Manual-based cognitive behavioral and cognitive rehabilitation therapy for young-onset dementia: a case report. International Psychogeriatrics, 28, pp 519-522. doi:10.1017/S1041610215001696.

36. Tangen GG, Bergland A, Engedal K, Mengshoel AM. The importance of parkinsonian signs for gait and balance in patients with Alzheimer’s disease of mild degree. Gait Posture. 2016;51:159-61.

37. Knapskog AB, Engedal K, Braekhus A. Performance of Cerebrospinal Fluid Biomarkers of Alzheimer Disease in a Memory Clinic in Norway. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2016;30(1):8-14.

38. Durado M.C.N.,Laks J.,Kimura N.R., Baptista M.A.T., Barca M.L., Engedal K, Tveit, B& Johannesen A (2016). Youngonset Dementia: a comparison of Brazilian and Norwegian carers* eksperiences and needs for assistance. International Journal of geriatric Psychiatry.

39. Ferreira D, Jelic V, Cavallin L, Oeksengaard AR, Snaedal J, Høgh P, Andersen BB, Naik M, Engedal K, Westman E, Wahlund LO. Electroencephalography Is a Good Complement to Currently Established Dementia Biomarkers.Dement Geriatr Cogn Disord. 2016;42(1-2):80-92.

2017

40. Doan NT, Engvig A, Zaske K, Persson K, Lund MJ, Kaufmann T, Cordova-Palomera A, Alnæs D, Moberget T, Brækhus A, Barca ML, Nordvik JE, Engedal K, Agartz I, Selbæk G, Andreassen OA, Westlye LT; Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. Distinguishing early and late brain aging from the Alzheimer’s disease spectrum: consistent morphological patterns across independent samples. Neuroimage. 2017 Sep;158:282-295. doi: 10.1016/j.neuroimage.2017.06.070. Epub 2017 Jun 27.

41. Doan NT, Engvig A, Persson K, Alnæs D, Kaufmann T, Rokicki J, Córdova-Palomera A, Moberget T, Brækhus A, Barca ML Engedal K, Andreassen OA, Selbæk G, Westlye LT. Dissociable diffusion MRI patterns of white matter microstructure and connectivity in Alzheimer’s disease spectrum. Sci Rep. 2017 Mar 24;7:45131. doi: 10.1038/srep45131.

42. Córdova-Palomera A, Kaufmann T, Persson K, Alnæs D, Doan NT, Moberget T, Lund MJ, Barca ML, Engvig A, Brækhus A, Engedal K, Andreassen OA, Selbæk G, Westlye LT1, Disrupted global metastability and static and dynamic brain connectivity across individuals in the Alzheimer’s disease continuum. Sci Rep. 2017 Jan 11;7:40268. doi: 10.1038/srep40268

43. Knapskog AB, Eldholm RS, Brækhus A, Engedal K, Saltvedt I,Factores that influence the level of cerebrospinal fluid biomarkers in memory clinic patients. BMC geriatrics(2017) 17:210, DOI 1q1 186/s 12877-01 061 1-4

44. Persson K, Eldholm RS, Barca ML,Cavallin L, Ferreira D, Knapskog AB, Selbæk G, Brækhus A, Saltvedt I, Westman E, Engedal K, MRI-assessed atrophy subtypes in Alzheimer’s disease and the cognitive reserve hypothesis. October 16, 2017 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186595

45. Persson K, Barca ML, Eldholm RS, Cavallin Le, Benth JS, Selbæk G, Brækhus A, Saltvedt I, Engedal K. Visual Evaluation of Medial Temporal Lobe Atrophy as a Clinical Marker of Conversion from Mild Cognitive Impairment to Dementia and for Predicting Progression in Patients with Mild Cognitive Impairment and Mild Alzheimer’s Disease. Dement Geriatr Cogn Disord 2017;44:12–24. 17. DOI: 10.1159/000477342

46. Barca ML, Persson K, Eldholm RS, Jūratė Šaltytė Benth JS, Kersten H, Knapskog AB, Saltvedt I, Selbaek G, Engedal K, Trajectories of depressive symptoms and their relationship to the progression of dementia. Journal of Affective Disorders 222 (2017) 146-152.

47. Tonga J. Ulstein ID,  Høye S, Kvaale K. The coping experiences of spouses of persons with dementia. Journal of Clinical Nursing, Volume 27, Issue 5-6

48. Córdova-Palomera A, Kaufmann T, Persson K, Alnæs D, Doan NT, Moberget T, Lund MJ, Barca ML, Engvig A, Brækhus A, Engedal K, Andreassen OA, Selbæk G, Westlye LT. Disrupted global metastability and static and dynamic brain connectivity across individuals in the Alzheimer’s disease continuum. Sci Rep. 2017 Jan 11;7:40268. doi: 10.1038/srep40268. PMID:28074926

49. Doan NT, Engvig A, Persson K, Alnæs D, Kaufmann T, Rokicki J, Córdova-Palomera A, Moberget T, Brækhus A, Barca ML, Engedal K, Andreassen OA, Selbæk G, Westlye LT. Dissociable diffusion MRI patterns of white matter microstructure and connectivity in Alzheimer’s disease spectrum. Sci Rep. 2017 Mar 24;7:45131. doi: 10.1038/srep45131.

50. Doan NT, Engvig A, Zaske K, Persson K, Lund MJ, Kaufmann T, Cordova-Palomera A, Alnæs D, Moberget T, Brækhus A, Barca ML, Nordvik JE, Engedal K, Agartz I, Selbæk G, Andreassen OA, Westlye LT; Distinguishing early and late brain aging from the Alzheimer’s disease spectrum: consistent morphological patterns across independent samples. Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. Neuroimage. 2017 Sep;158:282-295. doi: 10.1016/j.neuroimage.2017.06.070. Epub 2017 Jun 27.

51. Millenaar J, Hvidsten L, de Vugt M, Engedal K, SelbækG, Wyller TB, Johannessen A, Haugen PK, Bakker C,van Vliet D, Koopmans R, Verhey FRJ, Kersten H. Determinants of quality of life in young onset dementia – results from a European multicenter assessment. Aging & Mental Health 2017 ;Volum 21.(1) s. 24-30

2018

52. Helvik AS, Engedal K, Benth JS, Selbæk G, Time from Symptom Debut to Dementia Assessment by the Specialist Healthcare Service in Norway. Dement Geriatr Cogn Disord Extra 2018;8:117–127. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5921216/pdf/dee-0008-0117.p

53. Flak MM, Hol HR, Hernes SS, Chang L, Ernst T, Engvig A, Bjuland KJ, Madsen B-O, Lindland EMS, Knapskog A-B, Ulstein ID, Lona TEE, Skranes J, Løhaugen GCC. Cognitive Profiles and Atrophy Ratings on MRI in Senior Patients with Mild Cognitive Impairment. Front. Aging Neurosci. 2018;10:384. doi: 10.3389/fnagi.2018.00384

54. Barca ML, Eldholm RS, Persson K, Bjørkløf GH, Borza T, Telenius E,

Knapskog AB, Brækhus A, Saltvedt I, Selbæk G, Engedal K. Cortisol levels among older people with and without depression and dementia. Int Psychogeriatr. 2018 Dec 17:1-5. doi: 10.1017/S1041610218001199. [Epub ahead of print]. PMID: 30556798

55. Strand BH, Knapskog AB, Persson K, Edwin T H, Amland R, Mjorud M,

Bjertness E, Engedal K, Selbaek G. Survival and years of life lost in various aetiologies of dementia, mild cognitive impairment (MCI) and subjective cognitive decline (SCD) in Norway. PLoS One 2018 Sept 22. doi:10.1371/journal.pone.0204436.

56. Knapskog AB, Braekhus A, Engedal K. The effect of changing the amyloid β42 cut-off of cerebrospinal fluid biomarkers on Alzheimer’s disease diagnosis in a memory clinic population. Alzheimer Dis Assoc Disord 2018 Aug 13. doi:10.1097/wad.0000000000000268.

57. Eldholm RS, Persson K, Barca ML, Knapskog AB, Cavallin L, Engedal K,

Selbaek G, Skovlund E, Saltvedt I. Association between vascular comorbidity and progression of Alzheimer’s disease: a two-year observational study in Norwegian memory clinics. BMC Geriatr May 22. doi: 10.1186/s12877-018-0813-4.

58. Eldholm RS, Barca ML, Persson K, Knapskog AB, Kersten H, Engedal K,

Selbæk G, Brækhus A, Skovlund E, Saltvedt I. Progression of Alzheimer’s

Disease: A Longitudinal Study in Norwegian Memory Clinics.J Alzheimers Dis. 2018;61(3):1221-1232. doi: 10.3233/JAD-170436.

59. Persson K, Barca ML, Cavallin L, Brækhus A, Knapskog AB, Selbæk G,

Engedal K. Comparison of automated volumetry of the hippocampus using NeuroQuant® and visual assessment of the medial temporal lobe in Alzheimer’s disease. Acta Radiol. 2017 Jan 1:284185117743778. doi: 10.1177/0284185117743778. [Epub ahead of print]

60. Persson K, Bohbot VD, Bogdanovic N, Selbaek G, Braekhus A, Engedal K. Finding of increased caudate nucleus in patients with Alzheimer’s disease.,. Acta Neurol Scand. 2018

61. Witoelar A, Rongve A, Almdahl IS, Ulstein ID, Engvig A, White LR, et al. Meta-analysis of Alzheimer’s disease on 9,751 samples from Norway and IGAP study identifies four risk loci. Sci Rep. 2018;8(1):18088.

62. Hvidsten L, Engedal K, Selbæk G, Wyller T.B, Bruvik F, Kersten H. Quality of Life in People with Young-Onset Alzheimer’s Dementia and Frontotemporal Dementia. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders

63. Schjønning Nielsen M, Simonsen AH, Siersma V, Engedal K, Jelic V, Andersen BB, Naik M, Hasselbalch SG, Høgh P. Quantitative Electroencephalography Analyzed by Statistical Pattern Recognition as a Diagnostic and Prognostic Tool in Mild Cognitive Impairment: Results from a Nordic Multicenter Cohort Study. Dement Geriatr Cogn Dis Extra. 2018 Nov 27;8(3):426-438.

64. Musaeus CS, Engedal K, Høgh P, Jelic V, Mørup M, Naik M, Oeksengaard AR, Snaedal J, Wahlund LO, Waldemar G, Andersen BB. EEG Theta Power Is an Early Marker of Cognitive Decline in Dementia due to Alzheimer’s Disease. J Alzheimers Dis. 2018;64(4):1359-1371.

2019

65. Flak MM, Hol HR, Hernes SS, Chang L, Engvig A, Bjuland KJ, Pripp A, Madsen BO, Knapskog AB, Ulstein I, Lona T, Skranes J, Løhaugen GCC. Adaptive Computerized Working Memory Training in Patients With Mild Cognitive Impairment. A Randomized Double-Blind Active Controlled Trial. Front Psychol. 2019 Apr 12;10:807. doi: 10.3389/fpsyg.2019.00807 eCollection 2019.

66. Hvidsten, Lara H. Thomasgaard; Engedal, Knut; Selbæk, Geir; Wyller, Torgeir Bruun; Saltyte Benth, Jurate; Bruvik, Frøydis Kristine; Kersten, Hege. Quality of life of family carers of persons with young-onset compared to late-onset dementia. Aging & Mental Health 2019

67. Hvidsten, Lara H. Thomasgaard; Engedal, Knut; Selbæk, Geir; Wyller, Torgeir Bruun; Saltyte Benth, Jurate; Kersten, Hege. Quality of Life in People with Young-Onset Dementia: A Nordic Two-Year Observational Multicenter Study. Journal of Alzheimer’s Disease 2019 ;Volum 67.(1) s. 197-210

68. J. Zugic Soares, R. Pettersen, J. Saltyte Benth, A.B. Knapskog, G. Selbæk, N. Bogdanovic. Higher vitamin D levels are associated with better attentional functions: data from the NorCog register. Journal of nutrition, health and aging, 2019

69. Musaeus CS, Engedal K, Høgh P, Jelic V, Mørup M, Naik M, Oeksengaard AR, Snaedal J, Wahlund LO, Waldemar G, Andersen BB. Oscillatory connectivity as a diagnostic marker of dementia due to Alzheimer’s disease. Clin Neurophysiol. 2019 Oct;130(10):1889-1899.