Pågående forskningsprosjekt

Veteraners helse og familie

Behovet for ivaretagelse av veteraner og deres familier etter hjemkomst har fått økt oppmerksomhet de siste tiårene. Hovedfokus i dette prosjektet er veteraner som har tjenestegjort i Libanon, Kosovo, Bosnia-Hercegovina og Kroatia.

Formål

Formålet med prosjektet er å få ny kunnskap om konsekvenser av deltagelse i internasjonale operasjoner for helse og familieforhold etter endt tjeneste. Nasjonale registerdata og befolkningsundersøkelser vil bli brukt til de statistiske analysene.

Økt kunnskap om veteraners helse og familieforhold etter endt tjeneste i et livsløpsperspektiv vil kunne bidra til bedre ivaretagelse av veteraner og deres familie etter hjemkomst.