Pågående forskningsprosjekt

Motstandsdyktighet i eldre år

Hvorfor er det store forskjeller på helsetilstanden hos eldre? Et samarbeidsprosjekt med bl.a. Universitetet i Oslo skal se nærmere på dette spørsmålet.

Det er store individuelle forskjeller mellom eldre på samme alder, til tross for at eldre i dag har mye bedre helse enn tidligere generasjoner.

Hvorfor det er sånn ønsker vi å finne ut mer av. Førsteamanuensis Evandro Fei Fang har sammen med bl.a. Geir Selbæk og Leiv Otto Watne blitt tildelt forskningsmidler på over 50 millioner kroner for å forske på hvorfor det det er så store forskjeller i helsetilstanden hos eldre.

Mål

Målet med prosjektet er å undersøke nærmere de molekylære mekanismene som gjør at noen eldre er mer skrøpelige enn andre, for å kunne forebygge og behandle svikt i helsetilstand. Skrøpelighet og motstandskraft er to nøkkelfaktorer som kan si noe om hvordan det går med pasientene etter akuttinnleggelse og/eller traume. Også pasientenes livskvalitet etter innleggelse påvirkes av disse faktorene.

Forsker Yehani Wedatilake har takket ja til en postdoc-stilling i dette prosjektet.

Forskningen er finansiert av Wellcome Leaps program.