Pågående forskningsprosjekt

Hørsel og demensrisiko

Tross stor aktivitet for å forstå mekanismene bak demens og finne en helbredende kur eller sykdomsmodifiserende behandling har man ikke lyktes. Dette har ført til økt fokus på alternative metoder – f.eks. modifiserbare risikofaktorer.

Bakgrunn

Selv om hørselstap betraktes som en viktig modifiserbar risikofaktor for demens, er beviset for sammenhengen mellom hørselstap og demens fortsatt begrenset. Nylige litteraturgjennomganger av sammenhengen mellom hørselstap og demens konkluderer med at hørselstap er assosiert med høyere forekomst av demens.

Målsetting

Hørselstap er identifisert som den kanskje viktigste modifiserbare risikofaktoren for demens med en mulig risikoreduksjon på 9 % hvis den ble fjernet. Målet med prosjektet er å kartlegge nedsatt hørsel midt i livet som risikofaktor for demens.

Metode

Dette er et kohortstudie. Data fra hørselsstudien i HUNT2 (1995) og HUNT4 (2019), HUNT4 70+ og data fra HUNT biobank (HUNT1 1984, HUNT3 2006) vil bli brukt i analysene.