Pågående forskningsprosjekt

Helsefremming og mestring for personer med demens – eSHAPE

Bakgrunn

Det er økende fokus på brukerskoler for personer som har fått en demensdiagnose. Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling ved Stavanger universitetssjukehus (SESAM) samarbeider med Nasjonalt senter for Aldring og helse i dette europeiske forskningsprosjektet (eSHAPE).

Prosjektet tilbyr personer med demens i tidlig fase en brukerskole som består av ti ukentlige møter med fokus på helsefremming og mestring. Deltakerne deltar hjemmefra ved bruk av et nettbrett, som de får utdelt med ferdig installert programvare. Det er fire deltakere og to kursledere i hver gruppe. Deltakerne kommer fra hele landet. Pårørende får en lenke til et nettbasert kurs.

Storbritannia og Australia er også med på prosjektet (www.shapeproject.eu).

Datainnsamling

  • Spørsmål til deltakere og pårørende ved bruk av spørreskjema rett før kurset, umiddelbart etter kurset er ferdig, og etter 6 måneder.
  • Kvalitative intervjuer med kursholdere.

Inkludering av deltakere ble avsluttet i sommeren 2023. Datainnsamlingen vil være fullført våren 2024.