Pågående forskningsprosjekt

Forebygging av demens i Norden

Nasjonalt senter for aldring og helse skal på oppdrag fra Nordens Velferdssenter gjennomføre utviklingsprosjektet «Forebygging av demens i Norden».

Informasjon

Nordens velferdssenter (http://nordicwelfare.org/nb) er en institusjon under Nordisk ministerråd (www.norden.org/no). Aldring og helse vil ha et tett samarbeid med Nordens velferdssenter i prosjektperioden. Prosjektet skal kartlegge det arbeidet som foregår innenfor forebygging av demens i Norden, og hvordan de nordiske landene jobber innenfor sitt forebyggingsarbeid mot demens. Det betyr å kartlegge nordisk politikk og praksis og identifisere effektive metoder og innsats rundt demensforebyggende arbeid. Med et økt fokus og en helhetlig tilnærming til forebyggingsperspektivet håper man å kunne styrke det nordiske samarbeidet.