Pågående forskningsprosjekt

Antropometriske mål og demensrisiko i et livsløpsperspektiv

Bakgrunn

Til tross for mye forskning på området er det fortsatt store kunnskapshull når det kommer til forståelsen av sammenhengen mellom antropometriske mål (kroppsmasseindex [KMI], midjemål, midje-til-hofte-ratio) og risikoen for demens. Særlig er det mangel på langvarige populasjonsstudier med oppfølging fra tidlig voksen alder inn i eldre år med gjentatte antropometriske mål som muliggjør det å studere tidsavhengige endringer i vektstatus samt målingen av viktige konfunderende faktorer; assosiasjonen mellom genetisk risiko og antropometriske mål på demensrisiko gjennom livsløpet; forløpet av antropometriske mål og demens/kognisjon i eldre år; kjønnsforskjeller i risiko; og bruken av andre antropometriske mål enn KMI.

Hensikt

Målet med prosjektet er å styrke demensforebyggingen ved å bedre vår forståelse av sammenhengen mellom antropometriske mål gjennom livet og demensrisiko senere i livet.

Metode

Vi vil bruke data fra Helseundersøkelsene i Trøndelag (HUNT), Aldring i Trøndelag (AiT), samt norske kvalitetsregistre.