Pågående forskningsprosjekt

Alkohol og demens blant deltakere i HUNT

Både internasjonalt og i Norge eksisterer få studier som har undersøkt forekomst og helsekonsekvenser av alkoholkonsum. Studier som er gjennomført i Norge viser at både drikkefrekvens, alkoholvolum og problematisk bruk av alkohol har økt blant eldre fra midten av 1990-tallet til 2008. Siden dataene brukt i disse studiene er ganske gamle vil det være av stor betydning å bruke nyere data for å undersøke utviklingen i alkoholkonsum blant eldre.

Hensikt

Hensikten med prosjektet er å øke kunnskapen vedrørende inntak av alkohol i eldre år og videre studere sammenhengen mellom alkoholinntak og kognitiv svikt og demens i eldre år.

Metode

Prosjektet anvender kvantitative analyser. Data fra HUNT2, HUNT3, HUNT4, HUNT4 70+, HUNT AiT, og SSB vil bli brukt i analysene.