Avsluttet forskningsprosjekt

Aldring, livskvalitet og ensomhet: Ensomhetsopplevelser, psykisk og fysisk helse, funksjonsnedsettelse, inkludering og mestring

Ensomhet er et viktig aspekt ved livskvalitet, og har betydning for psykisk og fysisk helse, liksom helse har betydning for opplevelsen av ensomhet og livskvalitet.

I dette prosjektet brukte vi paneldata og tverrsnittsdata fra NorLAG (Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon) og LOGG (Livsløp, generasjon og kjønn).