Pågående forskningsprosjekt

AgeCare (Multimodal digital avatar tools for early diagnosis of dementia in municipalities)

I framtiden vil sykdomsmodifiserende behandling bli tilgjengelig for noen demenssykdommer. I kommunehelsetjenesten vil det derfor bli behov for å utrede flere for demens, på et tidligere tidspunkt og med større presisjon enn nå.

Hensikt

Hensikten med studien er å utvikle digitale verktøy som kan fungere som beslutningsstøtte i prosessen med å diagnostisere demens.
En algoritme (AD Digital Avatar) skal utvikles, basert på kunstig intelligens inkludert maskinlæring. Videre skal det utvikles et verktøy for diagnostiseringsstøtte (AD Cockpit). Dette skal testes ut på pasienter i kommunehelsetjenesten. Det er i denne uttestingsfasen at Aldring og helse skal ha sin hovedinnsats, men vi vil også være involvert i de andre fasene.